După manevra „nereușită”, până la urma urmelor (atenție ANI!!!!!), cu sala de sport de pe strada Voinicilor (vom reveni asupra acestui subiect că am primit documente căcălău, Măria Ta Falcă), GIGI Falcă a mai făcut una. Conflict de interese (la fel și cu „Voinicilor”) zicem noi, având în vedere că primarele COMUNEI Arad predă la universitatea privată Vasile Goldiș, păstorită de Aureal Ardelean, ce are funcția onorifică de președinte al Consiliului de Administrație, și a cărei rector este fiica acestuia Coralia Adina Cotoraci (deh, funcțiile la privată se moștenesc!).

Ei bine, la banca Ardelean (vorba unui mare magistrat arădean) se strâng spațiile acordate moca de către Primăria lui Falcă precum muștele la…

Ultima manevră, cu acordul Consiliului Local – acolo unde Falcă face legea în ciuda faptului că sunt și pesediști printre consilierii locali (care și-au desăvârșit studiile tot la privată), a fost Hotărârea nr.170/24.04.2018. Hotărâre care sună așa:

„privind transmiterea în folosintă gratuită către Universitatea de Vest Vasile Goldis din Arad, a unui spatiu cu altă destinatie decât aceea de locuintă, situat în Arad, Strada Vasile Goldis nr. 6, ap. 6 si relocarea Administratiei Judetene a Finantelor Publice Compartiment Valorificări

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin expunerea de motive nr. 21.633/02.04.2018,
Analizând raportul Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat, din cadrul Direcţiei Patrimoniu a Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. ad. 21.633/M1/29.03.2018,
Văzând solicitarea nr. 21.633/2018, înregistrată de către Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad și adresa nr. 23739/29.03.2018 a Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Ținând seama de C.F. nr. 305203 – Arad, C.F. nr. 300104 – Arad,
Analizând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
Având în vedere adoptarea hotărârii cu 19 voturi pentru și 2 consilieri nu au participat la vot (21 prezenţi din totalul de 23),
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a ) pct. 4, art. 45 alin. (3), art. 115 alin. (1) lit. b) şi art. 124 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. (1) Se aprobă transmiterea în folosință gratuită a apartamentului nr. 6, situat în Arad, strada Vasile Goldiș nr. 6, către Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, înscris în C.F. nr. 305203-C1-U12, nr. top. 7081/1022/VI, în suprafață construită de 186 mp, cota parte teren aferent 88/1253 mp, în vederea extinderii Muzeului Memorial Universitar “Vasile Goldiș”, ocazionată de aniversarea Centenarului Marii Uniri din 1 Decembrie 1918, pentru perioada existenței și deținerii Muzeului în proprietatea persoanei juridice de utilitate publică și a menținerii acestei destinații. (…)

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Bogdan-Vlad BOCA ”

Înainte de a finaliza vrem să spunem că acest Bogdan Boca, președintele de ședință, este pupila (una dintre ele) prin care GIGI Falcă, acest Celentano de Arad, își face o bună parte din mendrele mai mult sau mai puțin legale prin Arad.

CONCLUZIE: Cum dracu să mai dai spații pentru privata lui Ardelean, în anul centenar, când acest individ în calitatea sa de președinte al Asociației pentru ridicarea Monumentului Marii Uniri la Arad („Aradul reprezintă, pentru întreaga țară, un punct de referință în realizarea celui mai mare act din istoria post modernă a României”, a precizat Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Asociației pentru ridicarea Monumentului Marii Uniri la Arad. declarație din 11. 12. 2013, vezi site-ul UVVG Arad) nu a făcut nimic în acest sens, nici pentru amplasarea statuii, nici pentru actul istoric creat de alți corifei ai Marii Uniri din 1918, printre care și Vasile Goldiș, de al cărui nume se folosește de peste aproape 30 de ani în folos propriu.

Ce muzeu memorial să mai extinzi dacă de zece ani nu ești în stare să amplasezi o statuie plătită de Ministerul Culturii…

Noi numa întrebăm.

Rică

(p)

2 COMENTARII

  1. Nu mai puneti poze false cu Falca. Puneti poze asa cum este, sa-l vada lumea. Arata ca un papitoi … vrea sa fie secsi 🙂 , dar nu prea-i iese. Arata jenant! Luma il vrea pe primarele asta, atunci aratati ce vrea lumea ….

Comments are closed.