În anul 2010, Iacob Baciu (foto stânga), liderul Confederației Sindicatelor Democratice din România, care avea și funcția de vicepreşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, a fost reclamat de Agenţia Naţională de Integritate pentru conflict de interese în calitate de administrator al SC Sind România, o societate comercială înfiinţată în anul 1992 de către confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional având asociate persoane juridice, cum ar fi C.N.S.L.R.Frăţia, C.N.S. Cartel Alfa, B.N.S., C.S.D.R. şi A.N.C.C.S.R., și care desfăşoară preponderent activităţi de turism social, beneficiarii serviciilor sale fiind, în principal, membri de sindicat şi beneficiarii biletelor de odihnă şi tratament veniţi prin C.N.P.P., societatea confederaţiilor sindicale.

S.C. SIND ROMÂNIA S.R. a încheiat, prin sucursalele teritoriale cu casele de asigurări de sănătate judeţene, contracte de furnizare servicii medicale în valoare de aproximativ 7.500.000 Lei.

Decizia A.N.I de incompatibilitate, a fost contestată de către Iacob Baciu în data de 16.03.2017 la Curtea de Apel București, secția de contencios administrativ și fiscal, printr-o acțiune de anulare. În data de 19.07.2017, Curtea de Apel București, prin hotărârea 2424/2017, respinge acţiunea ca neîntemeiată, dar cu recurs în 15 zile de la comunicare. În data de 26.07.2017, Iacob Baciu declară recurs împotriva hotărârii Curții de Apel București, iar în data de 26.10.2017, Î.C.C.J. prin Decizia nr.3227/26.10.2017, se respinge recursul formulat de Iacob Baciu împotriva Sentinţei nr.2424 din 19 iunie 2017 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat, iar această hotărâre rămâne irevocabilă.

În data de 13.11.2017, Agenția Națională de Integritate, prin Inspecția de integritate, trimite adresa cu numărul 41432, prin care înștiința Consiliul Economic și Social despre existența stării de incompatibilitate și a conflictului de interese în care s-a aflat domnul Iacob Baciu. Prin urmare, la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, domnul Baciu Iacob se află în interdicția de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică, potrivit dispozițiilor art. 25 din Legea nr. 176/2010.

Întrebarea care intervine în cazul de față este dacă secretarul C.E.S. a prezentat membrilor plenului această adresă venită de la A.N.I.?

În urma acestei adrese, Secretarul general al Consiliuliu Economic și Social avea obligația să anunțe Confederația despre starea de incompatibilitate al unui membru plen C.E.S., deoarece conform Legii nr. 248/2013 – Republicată – privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social la articolului 17 din aceeași lege, calitatea de membru al Plenului Consiliului Economic şi Social încetează, ca urmare a interzicerii, prin hotărâre definitivă, a dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii.

După acest raport al A.N.I, domnul Iacob Baciu nu mai are calitatea de a ocupa nici funcția de Președinte, dar nici pe cea de membru C.E.S., mai ales datorită faptului că, potrivit Legii nr. 248/2013 – Republicată – privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social la art.1 alineatul (2), se prevăd următoarele: Consiliul Economic şi Social este instituţie publică de interes naţional, tripartită, autonomă, constituită în scopul realizării dialogului tripartit la nivel naţional dintre organizaţiile patronale, organizaţiile sindicale şi reprezentanţi ai asociaţiilor şi fundaţiilor neguvernamentale, ai societăţii civile și, mai mult, are următoarele atribuții printre care: avizează proiectele de acte normative din domeniile de specialitate prevăzute la art. 2 alin. (2), iniţiate de Guvern, precum şi propunerile legislative ale deputaţilor şi senatorilor, invitând iniţiatorii la dezbaterea actelor normative; elaborează, la solicitarea Guvernului, a Parlamentului sau din proprie iniţiativă, analize şi studii privind realităţile economice şi sociale; semnalează Guvernului sau Parlamentului apariţia unor fenomene economice şi sociale care impun elaborarea unor noi acte normative.

Într-o situație asemănătoare s-a aflat și Bogdan-Iuliu Hossu, în cazul căruia, în anul 2010, Agenția Națională de Integritate a constatat exitența stării de incompatibilitate ca membru titular în Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune (S.R.R.), ca urmare a exercitării simultane de funcții, iar acesta și-a prezentat demisia din funcția de membru al plenului C.E.S.

În data de 01.09.2011, prin Hotărârea C.E.S nr. 407/01.09.2011, domnul Bogdan-Iuliu Hossu este înlocuit din funcția de membru al plenului Consiliului Economic și Social. Cel mai probabil, în opinia domnului Iacob Baciu, funcția de Președinte C.E.S. nu este o funcție publică, iar dacă plenul, în suveranitatea sa, nu a procedat la revocarea acestuia, se consideră, în speță, că a acceptat explicația domnului Iacob Baciu. Având în vedere misiunea organizației și recomandările specifice de țară pe care Comisia Europeană le-a adresat pentru anul 2018 României cu privire la starea dialogului social, având în vedere că dialogul social în România în momentul de față suferă profund și că instituția C.E.S. nu a avut un punct de vedere, a dat doar un aviz pe anumite spețe importante pentru societate cum ar fi amnistia, legile justiției, sau ordonanțe cu impact major, consider că orice pată care poate fi adusă dialogului social, echității și capacității acestei instituții de a furniza ceea ce este prevăzut în constituție, trebuie luată la cunoștință de toți membrii săi și înlăturată.  În acest caz, avem o stare de fapt în care secretarul instituției nu a reacționat la această incompatibiliate, mai mult, se consideră că planează o suspiciune asupra calității dialogului social.

Consiliul Economic şi Social este organism consultativ al Parlamentului şi al Guvernului României în domeniile economiei, finanţelor, sănătăţii, educaţiei, muncii etc. Practic, acesta îşi exprimă punctul de vedere, obligatoriu, asupra oricărui act emis de Palatul Victoria sau Parlament.
În acest context, cred că atât Parlamentul României, cât și Primul Ministru ar trebui să se sesizeze cu privire la această incompatibilitate și să oblige C.E.S -ul să facă toate demersurile pentru schimbarea celor care nu au dreptul să ocupe o asemenea funcție publică.

Ciprian DEMETER