Membrii partidelor de instrumente de suflat din cadrul orchestrei simfonice a Filarmonicii Arad, prin prezenta, dorim să vă facem cunoscute  următoarele:

La data de 16.11.2020 am înaintat o adresă către conducerea Filarmonicii, prin care am solicitat includerea instrumentelor de suflat în concertele organizate şi promovate pe noua scenă virtuală “Scena Online Live Arad”

Considerăm că programele bazate exclusiv pe prestaţia instrumentelor cu coarde, practică agreată excesiv de conducerea Filarmonicii, nu este benefică şi nu acoperă posibilităţile specifice ale unei Filarmonici. Restricţiile impuse de situaţia epidemiologică nu justifică excluderea unor compartimente întregi din programele Filarmonicii. Menţionăm că activitatea noastră se poate desfăşura cu respectarea normelor de protecţie şi prevenţie impuse.

Intrucât solicitările noastre în acest sens, exprimate cu alte diverse ocazii au rămas fără rezultat, am decis să ne adresăm Comisiei de Cultură, în speranţa unei gestionări corespunzătoare a situaţiei in scopul diversificării programelor şi ridicarea calităţii actului artistic.

La prezenta ataşăm şi solicitarea depusă la Filarmonică.