Iera pân Postu’ Sfincelor Pașci , gin anu’ o mie noauă suce șazăși șî tri , când io avem șapce ani . Atunși în anu șela marsăsăm pa clasa ‘ntia la școală , la Reveciș . Amu , când va povestăsc ieram în vacanța gi primavară . S-or samalit moșu Bubi , cu baba Marie să mai cumpere o vacuță , cu tăce că mai avem doauă vași cu lapce șî doauă iepe ,ceară dacă să facusă colectivu’ șî la noi la Reveciș .
Ișe moșu Bubi , câta mine să mărg șî io cu iel , la piaț’ la Halmaji , că mere cu coșia , să cumpere vacă . Io fusăi gi acord .
Așă că sâmbătă până-n zuă , ne trezârăm , pa la oara tri . Pusărăm șe ne tribe în coșie , meringea , apă gi baut , fân pântru cai șî moșu Bubi prinsă iepile la coșie , pa Tuți șî pa Rozi . Ierau doauă iepe sure , tare mândre . Doauă iepe șargașe , o bagat moșu Bubi în colectiv șî mai ave pa eșcea doauă .
Dupa șe ne pregacirăm , ne suirăm în coșie , ma învali moșu în bundă șî ma trâncii pa șerjile cailor , care erau pusă pasta fân . Dege moșu zbiși la iepe , șî ne îndalirăm la trap , câta Halmaji .
Pa când să facu bine zuă , ajiunsărăm la Halmaji în piaț’ . Ierau gistui oamini în piaț’ , cu marhă , uăi , capre , purșei șî bucace . Ne învârcirăm on pic pân piaț’ șî iuce gasî moșu Bubi , o vacuță care-i placu șî pa care o șî cumpară . Iera o vacuță gin rasa Mocanița , roșâie în păr șî cu o ștrafă albă pa frunce , cu coarne mândre șî cu unjeru plin gi lapce . Baură adalmașu , cu vânzătoriu’ , care iera gin Bogeșcii gi Halmaji , mâncarăm meringea gin straiță , legă moșu Bubi pa Sâmbaia , că așă o cema pa vacuță , la coșie , la șâregla gi ‘napoi , șî o pornirăm câta casă .
Când ieșârăm gin piaț’ , văzurăm on om care merje cu o vacă gi lanț . Îl întrebă moșu Bubi dacă o cumparat-o , cu cât șî inge me cu ie . Omu’ zâsă că nu-i a lui vaca , îi bâtaș șî tribe să o ducă până la Madrijășci , la șineva . Zâsă moșu Bubi câta om să leje vaca la coșie șî iel să să suie în coșie , că îl dușem până la Honț . La întrebarea ommului cât îl coastă , moșu Bubi îi spusă că nimic , doară șî așă merjem șî noi înclo . Să bucură omu șî ne rugă , tăt pa sânatace .
Când ajiunsărăm la Șiuși , omu ne invită să ne oprim la birt să ne șinstească cu șeva . Moșu Bubi cu bâtașu’ , baură câce on deț gi monopol , iară mie îmî cumpară biscuițî șî gi baut , on pahar gi sifon cu sirop . Continuarăm drumu’ câta casă șî io admiram peisajâle , mai ales Valea Tacașălilor , pânga care marsărăm , o bună bucată gi vreme șî gi drum .
Ajiunsărăm la Honț , omu să scoborî gin coșie , gizlegă vaca gi la șâreglă șî mai vru o dată să placească la moșu Bubi , binefașerea . Cum moșu Bubi , niși nu vru să audă gi așă șeva , omu să îndreptă câta Madrijășci , tăt mulțamind șî rugându-ne pa sânatace , iară noi pornirăm , câta Coșioba noastă .
Pa vremea ujânii , ajiunsărăm șî noi cu Sâmbaia acasă .
Tare s-or mai bucurat baba Marie , baba Mariuță , mami Catița șî tati Pătru , când o vazură pa Sâmbaia . O șî fost bună gi lapce .
DUMNEZO SĂ VĂ ALDUIASCĂ ȘÎ SÂNATACE SĂ VA DARUIASCĂ !
ARAD , la 29 martie 2021
PĂTRU-MARIUS BRAȘAI , pruncu’ lu’ PĂTRU lu’ BUBI , gi la COȘIOBA .