Rata de promovare în prima sesiune a examenului de Bacalaureat este de aproape 70% în județul Arad.
Ministerul Educației a publicat pe site-ul dedicat (bacalaureat.edu.ro), rezultatele obținute de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului național de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2022.
Rezultatele au fost afișate atât pe pagina web menționată anterior, cât și în centrele de examen, prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidaților, în concordanță cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR).
Rata cumulată de promovare (înainte de contestații) este de 69,33% (65,5% în sesiunea iunie-iulie 2021). Pentru promoția curentă, rata de promovare este 74,7% (71,8% – sesiunea iunie-iulie 2021), iar pentru promoțiile anterioare – 34,13%.

Au promovat 1759 de candidați, dintr-un total de 2537 de candidați prezenți. Dintre aceștia, 1645 de candidați provin din promoția curentă, iar 114 de candidați din promoțiile anterioare.

1 candidat a obținut media 10.

Pe discipline de examen, situația candidaților cu note de 10 este următoarea:

• 11 au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura română;

• 1 a obținut nota 10 la proba de Limba și literatura maternă;

• 85 au obținut nota 10 la proba obligatorie a profilului (Matematică – 42/ Istorie – 43)

• 100 au obținut nota 10 la proba la alegere a profilului și a specializării.

Contestațiile pot fi depuse/transmise astăzi, 27 iunie, în intervalul orar 12 – 18, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele înregistrate după soluționarea contestațiilor vor fi anunțate vineri, 1 iulie.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

• recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;

• susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;

• obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

Foto: Arhivă, rol ilustrativ