Gradient tech marketing template psd poster dual set

37 de programe de licență și 30 de master la cele 9 facultăți ale universității arădene de stat.

Înscrierile la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad vor avea loc în perioada 8-24 iulie pentru specializările la care admiterea se va face pe bază de dosar și 8-23 iulie la facultățile unde candidații trebuie să susțină probe de admitere. E vorba despre Facultatea de Inginerie Alimentară Turism și Protecția Mediului (pentru noua specializare Nutriție și dietetică), Facultatea de Educație Fizică și Sport (programul de studii Educație fizică și sportivă), Facultatea de Științe Umaniste și Sociale (la programele de studii Muzică și Interpretare muzicală-canto), Facultatea de Design și Facultatea de Teologie Ortodoxă, la fiecare dintre acestea fiind prevăzute probe sau examen de admitere.

Centrul unic de înscriere va fi în clădirea UAV din Bd. Revoluției nr.72 (Palatul BNR) pentru 8 facultăți (înscrierile la Facultatea de Teologie se vor desfășura la sediul facultății, str. Academia Teologică nr.11-13 ) și online pe platforma dedicată admiterii 2024.

„Universitatea arădeană de stat oferă, pentru anul universitar 2024-2025, peste 3000 de locuri la licență și master, din care 800  de locuri bugetate.  Îi așteptăm pe absolvenții de liceu să vină la universitatea noastră, să aplice la programele noastre de studii pentru a-și dezvolta o carieră profesională. Atât  baza materială cât și buna pregătire a cadrelor didactice  sunt garanția unui învățământ de calitate. De asemenea, foarte bună colaborare cu mediul economic, cu principalii angajatori din regiune crește considerabil șansa absolvenților UAV de a-și găsi rapid un loc de muncă”, a declarat rectorul UAV, Teodor Cilan.

Mai multe informații legate de admitere pot fi găsite pe site-ul www.uav.ro.