Am salutat decizia luată în Camera Deputaților, prin vot majoritar, și sperăm că și SENATUL ROMÂNIEI (ca și cameră decizională) va vota pentru propunerea legislativă de revizuire a Constituției României cu privire la definirea familiei care în noua formularea (față de cea existentă în ART.48) enunță: “Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor” .

Parcursul acestei legi va fi la Senat (sperăm cât mai repede) apoi va putea fi organizat un Referendum pe această temă.

În opinia Asociației Pentru Reformă Civică și Democrație, modificarea legii este suficientăși fără REFERENDUM. Oare nu parlamentul este, conform Constituției României (Titlul III- Capitol I- Secțiunea I- Articol 61 aliniat 1). Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român și unica autoritate legiuitoare a TĂRII!! și unde-i lege nu-i tocmeală? Consideram că un Referendum (la ce bun când s-au depus deja pentru modificarea ART 48 peste 3 milioane de semnături!?) este și așa consultativ și va costa foarte scump. Banii necesari pentru organizarea acestui referendum (câteva milioane de EURO) vom propune prin Asociația Pentru Reformă Civică și Democrație să fie îndreptați spre familiile cu probleme sociale din România. De asemenea vom trimite o adresă la Parlamentul României (Senat + Camera Deputaților) și la Președenția României privind acest subiect al Referendumului făcând trimitere și la legislația Europeană (care primează față de cele naționale) și care prin Convenția Europeană a Drepturilor Omului – Titlul I – Drepturi și libertăți – Articol 12 – Dreptul la căsătorie – clarifică pe deplin modificarea Articolului 48 Din Constituția României. Facem acest demers public pentru că Asociația Pentru Reformă Civică și Democrație crede că puterea legii este mai presus de manifestările deplasate ale unu grup minoritar și chiar a unor instituții care mimează doar interesul pentru familie prin cheltuirea banului public pe tot felul de avenimente publice dedicate (chipurile) familiei, în realitate mai bifând o activitate politică și umplând buzunarele clientelei politice cu banul public. Familia reprezintă o valoare supremă a umanității lăsată de Dumnezeu și vom lupta pentru emanciparea ei permanentă.

Samuel Caba

Președinte Asociația Pentru Reformă Civică și Democrație Arad