În cadrul „Festivalului de teatru Shakespeare” din Gyula, în data de 12 iulie 2017, pe scena amenajată în incinta Liceului „Gondocs Benedek” din Gyula, Teatrul de Stat „Regina Maria” din Oradea a prezentat piesa „În inima nopţii. Episodul Lear”.  La acest moment cultural a asistat şi consulul general al României la Gyula, Florin Trandafir Vasiloni.
La spectacol au asistat membri ai comunităţii istorice româneşti din Ungaria, de la Gyula, Micherechi, Bătania, Săcal, Szeged, dar şi un numeros public maghiar, care s-a dovedit că ştie să aprecieze teatrul românesc. Piesa s-a jucat în limba română, pe panouri electronice fiind afişată traducerea în lb. maghiară. Piesa a fost regizată de către Gavril Pinte, la spectacol fiind prezent şi directorul teatrului orădean, Daniel Vulcu.
Momentul cultural a fost o excelentă modalitate de promovare a valorilor culturale româneşti în faţa publicului maghiar.
         Autoguvernarea Românească din Szeged (Seghedin) a organizat vineri14 iulie 2017, o ceremonie de depunere de coroane, la placa memorială care a fost așezată de către Primăria Szeged în Piața Klauzál din municipiul de pe Tisa, în amintirea întâlnirii dintre Nicolae Bălescu și Lajos Kossuth, prilejuită de semnarea ”Proiectului de împăciuire româno-ungară, de la 14 iulie 1849”.
         La eveniment au participat E.S. Florin Trandafir Vasiloni, consulul general al României la Gyula, prof. univ. dr. Gheorghe Petrusan, președintele Autoguvernarii Române din Seghedin, conf. univ. dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba si Literatura Romana a Universității din Seghedin, lect. dr. Peter Weber de la aceeași catedra, reprezentanți ai Primăriei Szeged, ai Consulatului General al României la Szeged, ai Institutului Cultural Român Budapesta, ai redacției în lb. Română a Radio-TV Ungare din Szeged, ai altor autoguvernări românești din jud. Csongrad. Evenimetul s-a îmcheiat printr-o recepție la sediul Primăriei din Szeged.
B.P.