Subsemnatul Șușca Nicolaie, domiciliat în satul Turnu, strada 7, nr. 332, în numele mai multor locuitori ai satului, prin prezenta vă aduc la cunoștință despre următoarea stare de fapt.
În data de 23.10.2017, pe site-ul CJ Arad, la rubrica „Informații utile” a apărut articolul „S-a semnat primul contract de salubrizare pentru proiectul de gestionare a deșeurilor”. Domnul Sergiu Bâlcea, vicepreședinte al C.J. Arad și președinte AGA la ADI-SIGD Arad declara că tarifele practicate de RETIM Timișoara vor fi 2,62 lei/persoană/lună în mediul rural și 7,02 lei/persoană/lună în mediul urban.
La începutul lunii aprilie 2018 s-a demarat semnarea contractelor dintre cetățeni și RETIM. Cu toate ca nu există nici un motiv să fie considerat mediu urban, tariful cu care s-au încheiat contractele a fost de 7,02 lei/persoană/lună.
Chiar dacă administrativ aparține de orașul Pecica, satul Turnu este o localitate rurală din toate punctele de vedere. Iată câteva dintre ele:
– În satul Turnu nu există rețea de apă curentă. Apa de băut se cumpără de la magazin sau se cară, în mod tradițional, ca la țară, de la cișmeaua din colț. La o populație de circa 1200 de locuitori există doar două fântâni stradale, care deși au tăblițe cu „apă potabilă ” aceasta este plină de depuneri de fier de la țevi.
– În satul Turnu nu există canalizare. Este adevărat că multe gospodării au băi și implicit pristere pentru colectarea apelor menajere, dar golirea acestor pristere se face prin vidanjare și numai tractoristul știe unde golește vidanja. Toate gospodăriile au încă tradiționalul veceu din fundul curții, ca la țară, acesta fiind o soluție de avarie pentru desele întreruperi ale energiei electrice care perturbă alimentarea băilor cu apă din forajele individuale de mică adâncime.
– În satul Turnu nu există rețea de gaze. Deși satul este situat într-o zonă cu subsol bogat în zăcăminte de țiței și gaze naturale, acestea fiind exploatate din anii 70 ai secolului trecut, în multe gospodării prepararea hranei se face în mod tradițional, ca la țară, pe plite încălzite cu lemne. De asemenea, încălzirea locuințelor este în totalitate pe lemne.
– În satul Turnu nu există străzi asfaltate ci doar străzi tradiționale, de pământ, ca la țară, străzi pe care odată la patru ani, în preajma alegerilor, este aruncată niște piatră.
– In satul Turnu nu există trotuare pe ambele părți a străzii, multe străzi neavând deloc trotuare ci doar tradiționalele cărări, ca la țară. Ca fapt divers, ultimul metru de trotuar a fost turnat în satul Turnu pe vremea când acesta era comună, adică prin 1965.
– În satul Turnu nu există rețea de colectare a apelor pluviale. Deși în unele zone ale satului au fost săpate șanțuri de-a lungul străzilor, acestea nu au pantă de scurgere și în sezoanele ploioase apa care se acumulează în ele se deversează pe stradă formând tradiționalele băltoace, ca la țară, fiind totodată un real pericol pentru circulație.
– În satul Turnu nu există școală gimnazială. Școala primară comasează patru ani de învățământ în două clase, predarea făcându-se tradițional, ca la țară, un învățător la două clase simultan.
– În satul Turnu nu există cămin cultural. De fapt există, dar datorită stării de degradare nu poate fi folosit, astfel încât chiar dacă s-ar organiza activități culturale, acestea ar trebui organizate tradițional, ca la țară, ca serbări câmpenești.
– În satul Turnu locuitorii care nu dețin în proprietate autoturisme se deplasează la Pecica pentru rezolvarea unor probleme, în mod tradițional, ca la țară, adică cu bicicleta sau căruța. Pentru a ajunge din Turnu în Pecica cu mijloace de transport în comun, necesită făcut un drum dus întors de peste 90 de km..
  Având în vedere faptul că toate localitățile din jurul satului Turnu plătesc taxa de salubrizare aferentă mediului rural, luând în considerare că pe cartea de identitate a cetățenilor din Turnu, la rubrica „domiciliu” scrie „sat Turnu”, considerăm că s-a comis o eroare prin cuprinderea satului Turnu în mediul urban pentru tariful de salubrizare, drept care vă solicităm sprijinul de a face lobby pe lângă semnatarii contractului cadru, adică ADI-SIGD Arad cu acționarii acesteia Primăria Pecica și CJ Arad, ca beneficiari și RETIM Timișoara ca prestator de servicii, astfel încât tariful practicat pentru serviciile de salubritate în satul Turnu să fie cel de mediu rural.
Prezenta cerere a fost distribuită spre studiu și rezolvare către toți parlamentarii arădeni, președintelui CJ Arad, primarului orașului Pecica, precum și sub formă de scrisoare deschisă în vederea publicării mai multor publicații locale și naționale.
Turnu, 11.04.2018
Cu stimă,
Nicolaie Șușca, cetățean cu drept de vot