Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad anunță toți beneficiarii că, pe perioada menținerii stării de urgență și în conformitate cu prevederile Ordonanțelor militare intrate în vigoare, activitatea cu publicul a Serviciului Evidență și Plată Prestații Sociale este suspendată, până la noi instrucțiuni.

Dorim să asigurăm toate persoanele cu handicap aflate în evidență că acordarea drepturilor și facilităților ce li se cuvin se va desfășura în continuare, fără întârzieri. Eventualele modificări ale actelor de stare civilă, ale   actelor de identitate, documentația necesară obținerii avizului pentru angajarea asistentului personal sau pentru indemnizația de însoțitor, actele necesare pentru punerea în plată a cazurilor noi de persoane cu handicap etc, se pot transmite exclusiv prin una din următoarele modalități:

– prin intermediul delegaților de la Primăria din localitatea de domiciliu,

– prin intermediul Poștei Române, cu confirmare de primire,

– prin fax la numărul de telefon 0257-210055

– prin e-mail pe adresa prestatii.sociale@dgaspc-arad.ro

Toate cazurile de întrerupere a plății cauzate expirării actului de identitate urmează a fi regularizate pe măsura primirii noilor documente de identitate, cu acordarea restațelor aferente, acolo unde este cazul.

Documentația necesară obținerii dreptului la rovinieta gratuită se va transmite prin aceleași căi enumerate .

Eliberarea biletelor de călătorie interurbană se face pe bază de solicitare transmisă pe una din căile enumerate mai sus, biletele urmând a fi trimise beneficiarilor prin corespondență poștală, cu confirmare de primire.

Orice alte informații referitoare la acordarea drepturilor și facilităților se pot obține și telefonic la numărul de telefon 0257-210055, interior 117, Serviciul Evidență și Plată Prestații Sociale, din cadrul DGASPC Arad.

B.P.