În ședința Consiliului Local din data de 30.04.2020 am propus spre aprobare, rectificarea bugetului de cheltuieli, privind renunțarea la sumele destinate activității culturale și transferarea acestora la capitolul „dotare școli”, prin care am propus achiziționarea de laptopuri și tablete pentru elevii premianți (fară posibilități financiare), cât și pentru elevii fară acces la informațiile on line. Totodată am purtat discuții cu d-na director Ramona Ardelean, privind posibilitatea punerii la dispozitia elevilor, a calculatoarelor din dotarea laboratoarelor de informatică și din biblioteci.

Desigur bugetul nostru este unul destul de mic si nu vom reuși acoperirea întregului necesar (fiind peste 280 elevi care folosesc smartphone, majoritatea al părinților), gestul meu prin care am donat laptopul meu personal fiind unul absolut firesc în situația dată, sperând ca prin ajutorul oamenilor de bine, a prietenilor și colaboratorilor nostri din Germania, vom putea rezolva cât mai mult dintre aceste solicitări!

Primar, Marian TOADER

1 COMENTARIU

Comments are closed.