Începînd de azi, 2 iunie 2020, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare Arad are un nou director. Este vorba despre Florin Mariș, cel care i-a luat locul lui Mircea Purcaru. În urma unui concurs, bineînțeles. Pentru aceia dintre dumneavoastră care nu știu prea multe despre ANIF Arad, facem următoarele precizări:

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare s-a înfiinţat prin Ordonanţa de Urgenţă nr.82/29 septembrie 2011, ca instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin reorganizarea Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare.
Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare exploatează, administrează, întreţine şi repară amenajările de îmbunătăţiri funciare din domeniul public sau privat al statului, declarate de utilitate publică (potrivit criteriilor stabilite prin Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005, cu modificările ulterioare).
Unitatea de Administrare Arad face parte din cadrul Filialei de Îmbunătățiri Funciare Timiș Mureș Inferior și administrează lucrările de îmbunătățiri funciare din cadrul județului Arad care sunt:
-irigații 24.545 ha
-desecări: 224.214 ha din care:
-140.641 ha desecare prin pompare
-83.573 ha desecare gravitațională
-CES (combaterea eroziunii solului) 10284 ha.
Suprafața agricolă a județului 511.520 ha, din care amenajată cu lucrări de îmbunătățiri funciare 259.043 ha.
Că actualul director, în speță Florin Mariș, fost șef al Pieței Miorița, va fi mai bun decât Mircea Purcaru, rămâne de văzut. Cei care-l cunosc mai îndeaproape (printre cere și unii dintre comuniștii de la Flacăra roșie) spun că este un om capabil, în plină putere și dorință de afirmare.

1 COMENTARIU

Comments are closed.