Pandemia de coronavirus a fost un lung şir de decizii extrem de contradictorii la nivelul multor instituţii ale statului. Cum oamenii de rea-credinţă sunt foarte pricepuţi în a găsi pretexte şi modalităţi de a exploata o situaţie de criză, nici Filarmonica din Arad nu a fost ocolită de asemenea profitori. Măsurile nesăbuite şi politica de reducere a veniturilor angajaţilor de la Filarmonica Arad s-au finalizat cu hotărâri contradictorii, aflate la limita legalităţii. Astfel, prin hotărârea din data de 28.05.2020 a Consiliului de Administrație, s-a decis prelungirea șomajului tehnic până la data de 15.06.2020.
Filarmonica Arad, între buna-credinţă şi bunul plac al autorităţilor
După nici 24 de ore a fost convocată o nouă ședință a Consiliului de Administrație în care s-a stabilit că, începând cu data de 01.06.2020, se va relua activitatea în instituție. Deciziile luate în Consiliul de administrație nu au fost comunicate angajaţilor și nici reprezentanților sindicatului. A fost trimis angajaților un mesaj în care a fost inclus și un model de cerere de concediu. Prin intermediul mesajului, li se cerea acestora să depună cerere de concediu de odihnă pentru două săptămâni, cu toate că foarte mulţi angajaţi aşteptau să se întoarcă la lucru.
În aceste condiții mulți s-au întrebat dacă depunerea unei astfel de cereri este obligatorie și dacă nedepunerea este sancționabilă. Un lucru este clar, Filarmonica nu dorește să-și asume trimiterea angajaților în concediu printr-o procedură legală și normală în instituție. Prin specificul activității, concediile sunt hotărâte prin decizia angajatorului și se acordă ambelor formații simultan. Deși Codul muncii, la art. 148, prevede acordarea concediului ca un atribut al angajatorului, Consiliul de Administrație a votat cu majoritate, obligativitatea angajaților de a depune această cerere.
Art. 148. [programarea concediului de odihna]
(1) Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanților salariaților, pentru programările colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programările individuale. Programarea se face până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor.
După acest episod, angajații Filarmonicii au început să-și pună numeroase întrebări, cum ar fi, dacă depunerea cererii este obligatorie, dacă nedepunerea poate duce la sancțiuni, cum vor fi plătiți în aceasta perioadă, dar și multe altele.
În lipsa oricăror explicații, angajații au încercat să afle în ce condiții se va pleca în concediu, cum vor fi plătiţi sau când va începe activitatea la Filarmonică. Articolul 150 din Codului muncii prevede că suma plătită pentru concediu este calculată din media ultimelor trei luni lucrate. Acest fapt i-a speriat pe mulți angajați care puteau înțelege că vor primi 75% din banii acordați pentru șomajul tehnic.
În fapt, conducerea Filarmonicii a luat decizia de începere a activității și, totodată, propunea angajaților intrarea în concediu. Acest lucru este cu atât mai ciudat cu cât se ştie că, în data de 19.06.2020, Filarmonica are primul spectacol după perioada stării de urgență impusă din cauza pandemiei. Cererea de concediu rămâne astfel la latitudinea fiecărui angajat . La fel ca în sistemul de învățământ, concediile sunt stabilite de către conducerea instituției pentru toți angajații, însă în cazul Filarmonicii îşi pot efectua concediul de odihnă, ca regulă, în pauza stagională.
Mai mult, unul dintre angajaţi, care a înţeles să vină la serviciu conform mesajului telefonic, a fost atenţionat că va primi un avertisment dacă studiază, deoarece în acest fel se produc „aerosoli” care în actualul context ar putea fi periculoși.
Se pare că alte instituții similare din țară şi-au început activitatea, având repetiţii şi evenimente programate. La Filarmonica Arad toți angajații au intrat într-un concediu de odihnă forțat, cu excepţia a doi angajați, pentru care Consiliul de Administrație a hotărât suspendarea contractului de muncă.
Ca și cum aceste decizii nu ar fi fost de ajuns, în data de 04.06.2020 a fost convocată o nouă ședință a Consiliului de Administrație, în cursul căreia, managerul a propus din nou suspendarea activității personalului artistic. În acest caz, angajații au început să se întrebe dacă, în mod firesc, se poate suspenda activitatea în timpul concediului de odihnă sau dacă în concediu se lucrează. Probabil că răspunsul îl cunoaște doar acest manager care, după cum se vede din convocator, documentul emis în data de 30.06.2020 depășește chiar și data la care va fi evaluată propria sa activitate. Așadar, putem constata cu stupoare că la Filarmonica din Arad managerul nu este un individ obișnuit, el fiind un mare vizionar.
Mai trebuie precizat că angajații din aparatul administrativ al Filarmonicii au primit, pe tot parcursul acestei perioade, salariile întregi, de parcă un spectacol se poate organiza cu acest personal!!!
Toate aceste decizii, luate de la o zi la alta, au darul de a încreți chiar și frunțile unor oameni foarte relaxați, cum ar fi managerul acestei instituții. În acest caz, aș adresa câteva întrebări firești care nu ar trebui să rămână fără răspunsuri:
  1. Dacă s-a hotărât începerea activității, de ce personalul trebuie să plece în concediu de odihnă?
  2. Dacă o persoană care nu dorește să depună cerere, de ce este supusă unei decizii arbitrare?
  3. Cum sunt înregistrate în REVISAL cele trei categorii de personal?
  4. Din moment ce Consiliul de Administrație a hotărât începerea activității, care ar putea fi motivul suspendării contractelor de muncă?
Este clar că în acest caz instituțiile abilitate, respectiv ITM și Curtea de Conturi, trebuie, de urgență, să se autosesizeze pentru ca aceste șiruri de bâlbe și ilegalități să fie stopate.
Ciprian DEMETER