tribunalularad.ro

Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Tribunalului Arad este abilitat să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

În contextul intrării în vigoare, începând cu 21 iulie 2020, a Legii nr. 136 din 18 iulie 2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, având în vedere caracterul urgent al acţiunilor formulate în temeiul art. 16 şi 17 din Legea nr. 136/2020, precum şi dispoziţiile  art. 16, alin. 7 şi art. 17, alin. 10 din aceeaşi Lege, potrivit cărora comunicarea  actelor de procedură, inclusiv înregistrarea acţiunii,  se realizează în format şi prin mijloace electronice,

pentru a asigura înregistrarea şi judecarea de urgenţă a acestor cauze,  Tribunalul Arad şi judecătoriile aflate în circumscripţia teritorială a acestuia, au pus la dispoziţia justiţiabililor adrese de e-mail, care să fie utilizate exclusiv pentru transmiterea către instanţe a acţiunilor formulate în temeiul Legii nr. 136/2020, după cum urmează:

Tribunalul Arad – e-mail: covid19.tribarad@just.ro

Judecătoria Arad – e-mail: covid19.judarad@just.ro

Judecătoria Chişineu – Criş – e-mail: covid19.judcris@just.ro  

Judecătoria Ineu – e-mail: covid19.judineu@just.ro

Judecătoria Gurahonţ – e-mail: covid19.judgurahont@just.ro

Judecătoria Lipova- e-mail: covid19.judlipova@just.ro

De asemenea, întrucât conform  alin. 3 al art. 16 şi  17 din Legea nr. 136/2020, părţile vor fi citate potrivit dispoziţiilor privind citarea în procesele urgente, rugăm justiţiabilii ca în cuprinsul cererii de chemare în judecată să se indice în mod obligatoriu adresa de e-mail şi numărul de telefon al părţii reclamante, respectiv, al reprezentantului legal/convenţional al acesteia, pentru a putea fi efectuată citarea prin mijloace electronice sau telefonic.

Vicepreşedinte Virgiliu Flavius BRADIN,   purtătorul de cuvânt al Tribunalului Arad

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here