Îțî mulțamăsc mult pântru carce , la care i-o amu îțî trimăt raspuns .
Mulțam faină gi întrebare , io stau bine cu sânatacea , Dumnezo să fie laudat . La fel șî șelegiu meu . Așeiașî sânatace ț-o doresc șî țâie șî șelor draji țâie .
Că tumna așă-i cum scrisășî în carce , frace Pavile . Nu-s mai oamini cum or fost naince vreme , atunși când eram noi prunși . Io tăt vreu să țân la obișeiurile gin batrâni . La mine pa uliță io șî cu veșinu Tibi , avem laviță afară în fața cășîî , inge gi mulce uări stăm șî ne ocoșâm sara , o în zî gi sarbatoare , așă cum fașeu odată batrânii noșci , Dumnezo să-i ierce șî să-i hoginească .
Gi câceva uări am văzut că stau pa laviță la mine , nișce muieri batrâne , atunși când vin gi la Beserică , o gin oraș gi la târguieli . Tăt pa sânatace îmi roagă , că am făcut lavița șî au inge hogini .
Șî noi fim tăt cu treburi , am pus zamă gi porodiși , compoturi șî dulșețuri , gi tăce felurile . Gi asăminea îi mult gi lucru în taleci inge tribe tăt ges sapat șî udat cureciu , ciuparca , porodișile , crastavetî șî vânăcile . Am scos șeapa șî mai gimult aiu , acuș tribe să scoacem grumbile . Avem gi cules mulce prune pântru vinars . Anu ăsta am avut șî mulce vișâne , gin cre am facut vișânată șî vinars . On lucru care tribe facut tăt ges îi cosâtu pa su pomii gin taleci . Naroc , că amu iest mașânarii gi taiet iarba , viguri în cipuri .
Îțî doresc încă o dată multă sânatace șî tăce șele bune , țâie șî șelegiului tău . 🙏
Cu mult drag șî precinie , Pătru-Marius , pruncu șel mare a lu Pătru lu Bubi gi la Coșioba , care șăge în Aradu Nou ! ❤️

Marius BRASAI