Mulțam faină frace Pavile , gi carcea șe m-ai trimăs-o șî gi voarbile gi bine scrisă în ie ! Văzui șî io cipurile, pa care le-o pus domn’ primari , cu șeia șe o facut la Reveciș șî nu numa . Îi mulțamăsc frumos pântru șele facuce , ceară dacă io nu șăd aclo , da ma bucur atunși când sacenii șî niamurile mnele o duc bine șî ieste când șineva fașe șeva bun pântru ii . Da m-a nacajăsc când văd că unii gi-a noșci îs cârcotașî șî nu îs mulțamițî cu fapcile bune facuce pântru ii . Nu șciu gi șe vreu birău on om așă cum zâșe preșadincile Nicu șî nu on om cu carce , care în altu fel samaleșce șeia șe tribe facut .
Dumnezo să le deie mince șî înțalepșiune șî să îl aleagă gis nou pa birău ăsta care îi amu , agică pa don’ profesor Liviu – Traian BURTĂ , pântru că o facut mulce lucruri bune pântru ii șî are pucerea șî voința să mai facă . Șci cum să cusumască trebile în Geși , Roșâia , Cromna , Reveciș șî Coșioba .
Să fii sanatos la olaltă cu a tăi șei draji !

Marius BRASAI