O importantă societate din Arad se regăsește pe lista neagră a firmelor care au fost investigate pentru trucarea unor licitații publice.
Firma în cauză este SC AMARAD SA, vizată pentru „încălcarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a art. 101 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, prin realizarea unei înţelegeri şi/sau practici concertate de împărţire a pieţei lucrărilor de construcţii de conducte pentru transportul gazelor naturale şi lucrărilor conexe acestora din România, prin denaturarea procesului competitiv în cadrul procedurilor de achiziţie publică, organizate de S.N.T.G.N. TRANSGAZ în anul 2011”.
Consiliul Concurenţei a dat publicității lista neagră a firmelor care au fost implicate în investigaţii privind trucarea unor licitaţii publice.

Lista poate fi consultată aici:
Consiliul Concurentei_Lista neagra a celor 35 de firme investigate petru trucarea de licitatii