Direcția Generală Poliția Locală Arad prin Compartimentul Activitate și Control Comercial, informează agenții economici asupra obligativității acestora de a se autoriza conform prevederilor HCLM 192/2017 privind Regulamentul de desfășurare a activităților economice și al piețelor în municipiul Arad.
Pentru obținerea autorizațiilor, agenții economici care au coduri CAEN care necesită autorizare și sunt declarate la Oficiul Național al Registrului Comerțului, au obligația de a se prezenta la Primăria Municipiului Arad, Serviciul Transport Public Local Autorizare Activități Economice pentru a depune dosarul de autorizare  conform legii.
Având în vedere numărul mare de agenți economici, DGPL Arad enumeră codurile CAEN care necesită autorizație eliberată de Primăria Municipiului Arad:                                             
CODURILE CAEN CARE NECESITĂ AUTORIZARE CONFORM HCLM 192/2017 
4511 – Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone) 
4519 – Comerț cu alte autovehicule 
4520 – Întreținerea și repararea autovehiculelor 
4531 – Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule 
4532 – Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule 
4540 – Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor 
4622 – Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor 
4631 – Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor 
4632 – Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne 
4633 – Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile 
4634 – Comerț cu ridicata al băuturilor 
4635 – Comerț cu ridicata al produselor din tutun 
4636 – Comerț cu ridicata al zaharului, ciocolatei și produselor zaharoase 
4637 – Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente 
4638 – Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee și moluște 
4639 – Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun 
4641 – Comerț cu ridicata al produselor textile 
4642 – Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei șîncălțămintei 
4643 – Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio și televizoarelor 
4644 – Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și produse de întreținere 
4645 – Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie 
4646 – Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice 
4647 – Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat 
4648 – Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor 
4649 – Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc 
4661 – Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor 
4665 – Comerț cu ridicata al mobilei de birou 
4666 – Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou 
4671 – Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoșși al produselor derivate 
4673 – Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare 
4674 – Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire 
4675 – Comerț cu ridicata al produselor chimice 
4676 – Comerț cu ridicata al altor produse intermediare 
4690 – Comerț cu ridicata nespecializat 
4711 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun 
4719 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare 
4721 – Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate 
4722 – Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate 
4723 – Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și molustelor, în magazine specializate 
4724 – Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate 
4725 – Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate 
4726 – Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate 
4729 – Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate 
4730 – Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate 
4741 – Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate 
4742 – Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate 
4743 – Comerț cu amănuntul al echipamentului audio/video în magazine specializate 
4751 – Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate 
4752 – Comerț cu amănuntul al articolelor de fierie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate 
4753 – Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate 
4754 – Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate 
4759 – Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate 
4761 – Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate 
4762 – Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate 
4763 – Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video , în magazine specializate 
4764 – Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate 
4765 – Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate 
4771 – Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate 
4772 – Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate 
4773 – Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate 
4774 – Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate 
4775 – Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate 
4776 – Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate 
4777 – Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate 
4778 – Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 
4779 – Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine 
4781 – Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piete 
4782 – Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei șîncălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe 
4789 – Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse 
4791 – Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet 
4799 – Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor 
5610 – Restaurante 
5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente 
5629 – Alte servicii de alimentație n.c.a. 
5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor 
6820 – Închirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate 
6832 – Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract 
7420 – Activități fotografice 
7430 – Activități de traducere scrisă și orală (interpreți) 
7711 – Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare 
7721 – Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv 
7722 – Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri) 
7729 – Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a. 
7733 – Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare) 
7735 – Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de transport aerian 
8121 – Activități generale de curățenie a clădirilor 
8122 – Activități specializate de curățenie 
8129 – Alte activități de curățenie 
8211 – Activități combinate de secretariat 
8219 – Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat 
8299 – Alte activități de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. 
9511 – Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice 
9512 – Repararea echipamentelor de comunicații 
9521 – Repararea aparatelor electronice de uz casnic 
9522 – Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină 
9523 – Repararea încălțămintei și a articolelor din piele 
9525 – Repararea ceasurilor și a bijuteriilor 
9529 – Repararea articolelor de uz personal și gospodaresc n.c.a. 
9601 – Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană 
9602 – Coafura și alte activități de înfrumusețare 
9603 – Activități de pompe funebre și similare 
9604 – Activități de întreținere corporală 
9609 – Alte activități de servicii n.c.a. 
9700 – Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic 
9329 – Alte activități recreative și distractive