Proiectul ”Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități OPAL”  este finanțat de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, cofinanțat de Consiliul Județean Arad și implementat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad în cadrul Programului de Interes Naţional „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate.”

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea calității vieții persoanelor cu dizabilități din municipiul Arad și prevenirea instituționalizării acestora.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt persoanele adulte încadrate în grad de handicap accentuat, mediu și ușor, cu dizabilități mintale, psihice și asociate, din comunitate. Specialiștii noștri, angajații centrului, vor oferi acestora servicii care îi vor ajuta să își dezvolte abilitățile pentru o viață independentă și să se integreze social. De asemenea, vor fi oferite servicii de informare și consiliere, de pregătire pentru piața muncii și sprijin în vederea găsirii unui loc de muncă, de abilitare și reabilitare. Beneficiarii vor fi incluși în activități culturale și sportive, li se vor oferi servicii specializate de înfrumusețare și vor fi cooptați în activități de terapie ocupațională” – declară Erika Stark, director general al DGASPC Arad.

Valoarea totală a investiției este de 680.842,54 lei, 310.110,00 lei fonduri nerambursabile; 34.457,00 lei contribuția proprie a DGASPC Arad și  336.275,54 lei cofinanțare din partea Consiliului Județean Arad, bugetul local pentru obiectivul de investiții. Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni.

 

Iustin Cionca – președintele Consiliului Județean Arad

“Acest centru aduce un plus de valoare în serviciile sociale arădene. Suntem județ pilot în politicile publice în domeniul social, la nivel național, iar astfel de proiecte plasează Aradul în topul serviciilor sociale. Felicit echipa de proiect și sper să putem aduce un sprijin real, concret, familiilor care vor apela la Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități Opal”.

Capacitatea centrului este de 30 de beneficiari/zi, împărțiți în două grupe, în intervale orare diferite, cu respectarea standardelor de calitate și a normelor de prevenire a răspândirii SARS-Cov-2. DGASPC Arad estimează și prevenirea instituționalizării a unui număr de 45 de persoane cu dizabilități din comunitate ca urmare a deschiderii centrului de zi.

 

 Criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor:

  • persoane adulte încadrate în grad de handicap accentuat, mediu și ușor, cu dizabilități mintale, psihice și asociate;
  • din municipiul Arad și/sau proximitatea acestuia. La solicitare se pot primi beneficiari din județul Arad, în limita locurilor disponibile;
  • persoane adulte cu dizabilități care nu beneficiază de servicii sociale de tip rezidențial;
  • persoane adulte cu dizabilități fără loc de muncă.

 Documente necesare pentru accesarea centrului:

 Cerere de admitere aprobată de directorul DGASPC Arad, la propunerea conducătorului centrului;

  • copie după actele de identitate şi stare civilă, după caz;
  • copie după actul de identitate a reprezentantului legal, după caz;
  • copie după documentul care atestă încadrarea în grad de handicap, în termen de valabilitate;
  • ultimul talon de pensie sau adeverinţă de venit;
  • raport de anchetă socială.

Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități OPAL Arad este situat în cartierul Grădiște, pe strada Mierlei, nr.58.

Director general, Erika STARK

1 COMENTARIU

  1. Marș mă jeguri blatiste, cu stark in frunte. Da aveți și un tupeu imens după câte mizerii faceți. Stark, crainic și Varga o să primiți ceea ce fiul meu primește zilnic, bătăie și umilință. Mama voastră de jeguri politice mitomane. Se aude zdremtelor?

Comments are closed.