Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad anunță că atât Comisia pentru Protecţia Copilului Arad, cât și Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap își sistează, temporar, activitatea în perioada 26 iulie – 13 august 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Din dorința de a preîntâmpina orice neplăcere sau disconfort cauzate persoanelor interesate să depună dosarele de reevaluare/ evaluare în grad de handicap și astfel să se respecte și termenele legale prevăzute pentru soluţionarea acestora, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad anunță că în această perioadă atât Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap, Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului, cât și Serviciul Secretariatul Comisiei de Protecția Copilului și al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap nu își întrerup activitatea, funcționează după programul cu publicul obișnuit, documentele putând fi transmise către DGASPC Arad și prin intermediul serviciilor sociale din primăriile din județ sau prin poștă, cu confirmare de primire” precizează Erika Stark, directorul general al DGASPC Arad.

Prima ședință, după revenirea comisiilor, a fost deja stabilită pentru Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, pe data de 17 august 2021.