Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)pune în practică, în această perioadă, o măsură „cu cântec” pentru producătorii din sectorul vitivinicol. Este vorba despre acordarea unei subvenţii pentru recoltarea înainte de coacere, măsură finanţată integral din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), prin intermediul APIA.

Cu alte cuvinte, pentru că aşa vrea Uniunea Europeană, producătorii din sectorul vitivinicol sunt încurajaţi să-şi distrugă recolta înainte de coacere, fiind momiţi cu suma de 5.840 lei/hectar în cazul plantaţiilor producătoare de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu denumire de origine controlată, 5.548 lei/hectar în cazul plantaţiilor producătoare de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu indicaţie geografică și  4.906 lei/hectar pentru plantaţiile producătoare de struguri destinaţi obţinerii de vinuri varietale.

Chestionat de NewsAr.ro, Călin Dărău, director adjunct al APIA Arad, a declarat că măsura acoperă costurile de întreținere ale culturilor de viță de vie și este datorată faptului că, anul trecut, fiind pandemie, depozitele de vinuri au rămas pline și, în consecinţă, în acest an nu ar mai avea unde să fie depozitată noua producție vinicolă.

Măsura le vine ca o mănușă producătorilor care nu se preocupă la modul serios de plantații, dar nu este rentabilă pentru cei care fac viticultură ca la carte. Mai mult decât atât, ea vine într-un an în care, conform estimărilor, se anunță producții record de struguri.

Cu toate acestea, este pusă din ce în ce mai mult în practică, în urma intrării în vigoare, la data de 31 mai 2021, a Hotărârii nr. 590/2021 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 868/2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a emis, în acest sens, Ordinul nr. 118/2021, care reglementează condiţiile de punere în aplicare a măsurii de recoltare înainte de coacere.

„Operaţiunea de recoltare înainte de coacere se referă la înlăturarea totală a ciorchinilor înainte de ajungerea lor la maturitate, din întreaga exploataţie sau de pe o parte a acesteia, cu condiţia ca recoltarea înainte de coacere să se realizeze pe parcele întregi. În ceea ce priveşte domeniului de aplicare pe durata exerciţiului financiar 2021, precizăm că recoltarea înainte de coacere se realizează manual, termenul limită pentru realizarea operaţiunilor fiind 21 iulie 2021. Totodată, suprafaţa parcelelor pentru care se acordă sprijin pentru recoltarea înainte de coacere nu se ia în considerare pentru calcularea limitelor de randament stabilite în specificaţiile tehnice ale vinurilor cu denumire de origine protejată sau cu indicaţie geografică protejată”, arată APIA.

Pentru a beneficia de sprijin financiar în cadrul măsurii de recoltare înainte de coacere, solicitanţii trebuie să depună până la data de 25 iunie 2021, la APIA, o cerere de plată, însoţită de următoarele documente: copie BI/CI solicitant sau al/a reprezentantului legal, dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit; împuternicire/procură notarială în situaţia în care cererea se face prin intermediul unui reprezentant legal/împuternicit; copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/ Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice; dovadă cont activ bancă/trezorerie; copie a declaraţiei de recoltă aferentă ultimei campanii viticole, depusă potrivit prevederilor legale în vigoare; copie a autorizaţiei de producător de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale, obţinută pentru anul 2021.

De remarcat, că toate copiile documentelor ce vor însoţi cererea trebuie să fie certificate „conform cu originalul”.

De asemenea, APIA  oferă solicitanţilor şi modalitatea electronică de transmitere a documentaţiilor, cu precizarea că acestea trebuie trebuie să fie semnate şi datate iar copiile trebuie să fie certificate „conform cu originalul” de către solicitant. Sau, prin curierat.

Solicitanţii trebuie să îndeplinească o serie de condiţii pentru a fi eligibili în cadrul acestei măsuri. Una dintre condiţii este să aibă înscrisă în Registrul plantaţiilor viticole suprafaţa de viţă-de-vie cultivată cu soiuri care produc struguri pentru vin, pentru care se solicită recoltarea înainte de coacere. Totodată, suprafaţa cultivată cu viţă-de-vie pentru care se solicită recoltarea înainte de coacere trebuie să fie autorizată în anul 2021 pentru producerea de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale. Mai mult decât atât, suprafaţa cultivată cu viţă de vie pentru care se solicită sprijin trebuie să fi fost declarată la APIA pe declaraţia de suprafaţă aferentă cererii unice de sprijin, Campania 2021, iar potrivit prevederilor legale în vigoare va fi nevoie de Declaraţia de recoltă menţionată la articolul 33 din Regulamentul delegat (UE) nr. 2018/273 al Comisiei, aferentă campaniei de recoltare a strugurilor pentru anul 2020.

Trebuie spus că altă condiţie este ca suprafaţa minimă a parcelei viticole pentru care poate solicită sprijin să fie de 0,1 hectare, iar suprafaţa minimă a exploataţiei care face obiectul cererii unice de plată în Campania 2021 să fie de un hectar. În acelaşi timp, suprafaţa maximă pentru care se poate solicită sprijin este de 50 hectare, indiferent de numărul cererilor de plată depuse.

De remarcat, că potrivit lui Călin Dărău, director adjunct al APIA Arad, toți solicitanții de sprijin financiar pentru recoltarea în verde vor fi verificați pentru a se vedea dacă, într-adevăr, și-au distrus producția de struguri.

1 COMENTARIU

Comments are closed.