ȘOZĂNII GI LA LUME ADUNACE ȘÎ IARĂ LA LUME DACE .
– scriere ‘n grai –
Triaba asta să ‘ntâmpla pân luna decemvrie a anului o mie noauă suce șapcezăși șî doi , agică amu-s șinzăși gi ani , la noi la Șăbiș .
Tri tișlări : Ioani , Costangin șî Nagiu , care lucrau la on mihei gi tișlarie în Strâmtură , tumna luasără banii . Iera ‘nt-o jioie , zuă gi piaț la Șăbiș .
Dupa șe gatară cu lucru , îșî cumparară fiecare șe li-o tribit pântru acasă șî zâsără că să bagă acle la Restorantu’ ginga podu’ pasta Vale să beie câce-on deț gi șeva , dacă tăt or luat banii .
Zâs șî facut . Să pusără iei tuci tri la o masă și să samaliră să beie monopol cu dulșe .
Baură iei cam tri dețî gi monopol cu dulșe gi cașiulă , dupa care comandară câce on gratari cu grumbe pai .
Dupa șe mâncară , în loc să margă acasă ca oaminii cumințî , zâsă Costangin : – Haidațî fârtațîlor , să mai bem oareșe , că numa’ o dată pa lună îi zua gi salari .
Ioani îi raspunsă :
– Că bine zâși tu Costangine , pa cum n-ai higege , haidațî dară să mai bem !
Șî să pusără iei șî mai comandară căce o iagă gi bere , dupa care trecură iară pa monopol cu dulșe . Atita or baut ortașii mnei gi i-o prins o bețâie soră cu moarcea . Niși iei nu mai or șciut când șî cum or ajiuns la cășîle lor .
A doaua zî or vinit la mihei budguițî șî galfedzî la față ca dupa șeva boală . Ioani zâsă câta șeilalțî doi să jioare tățî tri că niși nu mai pominesc cuvântu’ bautură , așă le iera gi rău . Fură gi acord tuci tri , jiurară șî să ‘ndaliră câne-câneșce la lucru , aveu gi jiluit neșce doșce șî taiet la țârculă neșce leațuri gin palancă .
Pa la oara unu lasară gi lucru să amnezazască . Le mai trecu oleacă șî gin rautacea gi dupa bețâie .
Îșî scoasără fiecare meringea gin straiță , să amnezazască dară .
Să uitau unu’ câta altu’ șî ghingeșci că n-aveu poftă să mânșe .
La on moment dat , Ioani , șel mai batrân gintra iei zâsă :
– Bun ar fi !
Costangin continuă :
– Dac-ar fi !
Nagiu , șel mai tânăr sari șî iel cu gura :
– Mărg s-aduc ?
Degeră gin cap
tățî ca să margă .
Marsă Nagiu la Ducean acle-n centru’ șî vini c-o iagă gi monopol gi tri sferturi . Îl baură frațî mnei , ca pa apă șî să pusără să-șî mânșe meringea . Sî iacă așă niși nu pominiră cuvântu’ bautură , da tă’ baură .
Zâsă Ioani atunși o zâcală potrivită cu momentu’ :
– Mă drajii mnei , voi amu șcițî bine , că-i mesaria noastă că șî „cuiu’ cu cui să scoace” !
Pruncu’ lu’ Pătru lu’ Bubi , gi la Coșioba va doreșce tăce șelea bune , să „bețî cu masură” șî să șcițî că „bautura-i bună , numa tribe să ce țâni gi iè ” șî „nu iè să ce poarce pa cine , tu să o porțî pa iè”!
Marius BRASAI