Pe parcursul anului 2022 au fost realizate o serie de evenimente și acțiuni organizate de
către serviciile Direcției de Asistență Socială Arad, astfel:
– Diseminarea rezultatelor proiectului “A Mental Trainer to Empower Your Super Ability”, proiect finanțat prin Programului Erasmus+, număr proiect 2020-1-RO01-KA202-
079780.
Prin implementarea și rezultatele obținute, proiectul și-a propus să sprijine persoanele cu
dizabilități și să faciliteze incluziunea acestora în domeniul sportului și al activității fizice prin introducerea unui model de competențe pentru o nouă calificare, cea de „antrenor mental pentru sportivii cu dizabilități”. Instrumentele elaborate în cadrul proiectului sunt disponibile publicului larg pe site-ul proiectului www.mental-trainer.eu.
Obiectivele proiectului pot fi rezumate după cum urmează:
● Creșterea gradului de conștientizare cu privire la incluziunea persoanelor cu
dizabilități în domeniul sportului
● Elaborarea unei metodologii pentru consolidarea gradului de ocupare și incluziune
în domeniu sportului și activităților fizice
● Dobândirea de noi competențe în cadrul unei noi calificări, cea de antrenor mental
pentru sportivii cu dizabilități
● Îmbunătățirea performanțelor sportivilor cu dizabilități și creșterea stimei de sine

Promovarea voluntariatului în cadrul Direcției de Asistență Socială Arad. În acest sens
DAS își manifestă disponibilitatea de a colabora cu voluntari în temeiul art. 9 din Legea nr.78 din 24 iunie 2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România pentruurmătoarele servicii:
– Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice Arad
– Complex Curcubeu
– DAS Arad ofera din luna mai servicii stomatologice gratuite pentru beneficiarii serviciilor
de asistență socială: parinții/familia extinsă a copiilor beneficiari în cadrul Complexului
”Curcubeu”, pensionari beneficiari ai pensiei minime garantate, persoane fără venituri sau cu venituri reduse, beneficiari ai venitului minim garantat, ai alocației pentru susținere a familiei si persoane fără adăpost.
– A fost reluat evenimentul Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice.
– Specialiști din cadrul Direcției de Asistență Socială au participat la intâlnirea anuală
AMR – Corpul profesional al specialiștilor în servicii sociale, unde s-au discutat propunerile demodificare a Legii 292/2011 privind asistența socială.