Prof.univ.dr. Ovidiu Predescu a devenit Doctor Honoris
Causa al UAV

Ceremonia de acordare a înaltei distincții academice s-a
desfășurat în Sala Senatului a UAV, vineri 17 martie, în
prezența unui public numeros, personalități ale lumii juridice,
studenți, profesori ai comunității academice arădene.
Profesorul Predescu este secretar general al Academiei de
Științe Juridice din România, teoretician și practician de marcă
al Științelor Penale. Este un expert în domeniul drepturilor
omului cu aplicabilitate în procesul penal român. Domnia sa a
contribuit la dezvoltarea științelor juridice și a avut un rol
definitoriu în formarea tinerilor profesioniști ai dreptului
românesc.
„Este o onoare pentru universitatea noastră să îl primim
pe profesorul Predescu în rândurile comunității noastre
academice. Contribuțiile domniei sale la dezvoltarea științelor
juridice sunt recunoscute în plan national și international și
suntem convinși că va avea un rol important în dezvoltarea
universității” a declarat rectorul UAV, Ramona Lile.

„Sunt onorat să fac parte din comunitatea academică a
Universității Aurel Vlaicu din Arad, o universitate a viitorului. Va
fi o bucurie pentru mine să contribui la dezvoltarea instituției
arădene” a declarat prof.univ.dr. Ovidiu Predescu.

Din comisia de Laudatio, condusă de președintele
Senatului UAV, Radu Ioan, au făcut parte personalități ale lumii
juridice și academice: Prof.univ.dr. CIUCĂ Liviu-Bogdan,
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Președintele
Academiei de Științe Juridice din România; Prof.univ.dr. DUȚU
Mircea, Universitatea Ecologică din București, Director al
Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” din
cadrul Academiei Române; Prof.univ.dr.habil. DUVAC
Constantin, Universitatea Româno-Americană din București,
Președintele Asociației Române de Științe Penale; Prof.univ.dr.
habil. IANCU Elena-Ana, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad,
Președintele Secției 3. Metodologia investigării infracțiunilor
din cadrul Asociației Române de Criminalistică.