Universitatea “AUREL VLAICU” din ARAD, în parteneriat cu FEDERAŢIA ROMÂNĂ de FOTBAL, organizează cursul de specializare Management sportiv – Administrator structuri sportive.
Deschiderea oficială va avea loc în data de 19.10.2017.
Cursul se adresează absolvenţilor cu studii superioare care doresc să se perfecţioneze în domeniul managementului sportiv, în administrarea unui club sportiv, asociaţii sportive, în organizarea evenimentelor sportive, în marketingul sportiv etc.
Durata formării este de 60 ore (pregătire teoretică 20 ore, şi pregătire practică 40 ore) și se va desfăşura, la Universitatea AUREL VLAICU” din ARAD, în cursul săptămânii, în zilele de luni, marţi şi miercuri sau la sfârşit de săptămână, vineri, sâmbătă, duminică (conform unui program flexibil, stabilit ulterior de comun acord), în serii de 28 de cursanți.
Taxa de participare este 1500 lei
Perioada de înscriere 02.10.2017- 13.10.2017 (pentru prima serie), înscrierile se vor face în Corpul D, sala10, între orele 9 -15., persoană de contact Eva Băra, tel. 0746.097.173, Marconi Roberto Gabriel, tel. 0722.319.391.
Inscrierea candidaţilor: se face pe baza dosarului personal conform documentelor cerute.
Dosarul de înscriere va cuprinde urmatoarele documente:
Cerere tip, se primeşte la înscriere sau poate fi descărcată de pe site-ul www.uav.ro Anexa nr. 1
Diploma de licenţă, copie simplă
Certificatul de naştere, copie simplă
Certificatul de căsătorie (persoanele care şi-au schimbat numele), copie simplă
Carte de identitate, copie simplă
Documentele, în copii simple vor fi certicate în conformitate cu originalul, conform procedurii aprobate de conducerea UAV.
Recomandare din partea unei structuri sportive – club, asociație sportivă, structură reprezentativă pe ramura de sport (inclusiv Asociațiile Județene de Fotbal).
Dacă nu este afiliat la nici o structură sportivă, atunci pe baza unei recomandări scrise de la îndrumătorul de licență.
CV format Europass
Eseu motivaţional, de maxim 2 pagini, din care să reiasă interesul și afinitatea candidatului cu fenomenul sportiv.
Dosar plic, folie plastic.
UAV nu va percepe taxă de înscriere.
La finalul cursului se obţine un certificat de absolvire pentru ocupaţia „Administrator structuri sportive” cod COR 143115 cu avizul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Ministerului Muncii, Familiei Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

Coordonator Lect.univ.dr. Marconi Roberto Gabriel