Workshop-ul „Comunicare. Semanificație. Creație”, organizat de Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială s-a adresat studenților cu scopul punerii în valoare a progresului realizat în conturarea lucrării de disertație.  Evenimentul a fost organizat pentru studenții masteranzi de la cele trei mastere în domeniul Științelor Educației – Politici și Strategii ale Formării Competențelor pentru Cariera Didactică, Psihopedagogia Educației Timpurii și Școlarității Mici, Pedagogie Interactivă .

Workshop-ul s-a desfășurat pe cele trei dimensiuni anunțate în titlu, cu prezentări și concluzii, într-un dialog constructiv, eficient și eficace.

Participanți au fost 28 de studenți de la PSFCCD, PETSM și PI, anul I și II.