tribunalularad.ro

Biroul de informare și relații publice din cadrul Tribunalului Arad este abilitat să aducă la cunoștinţa opiniei publice următoarele:

În cursul zilei de 04 februarie 2020,  s-a desfășurat Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Tribunalului Arad, pentru a decide cu privire la continuarea sau încetarea formelor de protest adoptate prin Hotărârea din data de 21 ianuarie 2020 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Arad, ca urmare a proiectului legislativ  de abrogare a dispoziţiilor legale care consacră pensiile de serviciu cuvenite magistraţilor.

În urma dezbaterilor ce au avut loc, Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Tribunalului Arad, a hotărât menţinerea formelor de protest constând în refuzul participării judecătorilor în activităţile birourilor electorale și sesizarea Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare și a Consiliului consultativ al Judecătorilor Europeni din perspectiva afectării statutului judecătorilor ca efect al potențialei abrogări a dispozițiilor legale privind pensia de serviciu

Totodată, s-a hotărât că, indiferent de legalitatea măsurilor pe care puterea legislativă şi cea executivă le-ar întreprinde în privinţa sistemului judiciar, conflictele dintre puterea judecătorească şi celelalte două puteri ale statului nu trebuie să se răsfrângă negativ asupra drepturilor şi intereselor fundamentale ale cetăţenilor.

În acest sens, din respect față de cetățeni și în acord cu demnitatea, rolul şi statutul funcției de magistrat în orice stat democrat, Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Tribunalului Arad a decis reluarea activității obișnuite de judecată începând cu data de 05 februarie 2020.

Prin urmare, conducerea Tribunalului Arad aduce la cunoștința justițiabililor, avocaților şi celorlalți participanți la înfăptuirea actului de justiție că ședințele de judecată, serviciile cu publicul și celelalte activități obișnuite ale Tribunalului Arad se vor desfășura, fără perturbări, conform programului afișat.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE AL TRIBUNALULUI ARAD