În atenția asistenților personali

Ținând seama de Prevederile Ordonanței Militare nr. 3/2020 – privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, Direcția de Asistență Socială Arad, pentru a veni în sprijinul asistenților personali, face următoarele precizări:

  • Asistenții personali vor primi prin poștă adeverințele/legitimații care le atestă această calitate;
  • Până la primirea prin poștă a adeverințelor/legitimații, pentru deplasarea la domiciliul persoanei cu handicap/în interesul persoanei cu handicap, asistenții personali vor utiliza declarația pe proprie răspundere, care poate fi însoțită de contractul de muncă;
  • Pe site-ul instituției dasarad.ro, la secțiunea ”Acte necesare și formulare”, este disponibil modelul declarației pe proprie răspundere prin care se dovedește motivul deplasări

Director, Oana PÂRVULESCU (foto)