Șicind carcea gi la cine, m-am adus amince gi bețî roșâieni, care erau sâlițî să bată atita cale până o la boctarie la Coșioba, o la Șăbiș pa Ceie, pa la Căsuța lu Gusti, pântru a me inge aveu treabă. Întăgiuna am avut pântru îi un geosăbit respect șî considerațâie, pântru calea pa care o fașeu pa jios, unii aproape în tătă zî.
Dacă adusășî voarba în carce gispre ștrecu chefereului gi la Arad la Brad facut întra anii 1876-1896, vreu să îțî spun că la proiectarea așestuia ș-or adus contribuția, mai mult banească șî stramoșî mnei Brassay George șî Dumitru .
Mai vreu să îți spun că, poveste moșu Buby, cum ștrecu tribe să margă gi la Bîrsa, drept la Buceni, urmând să să facă on pod pasta Criș pân zona Zugăului, cam pa inge să zâșe La pod la Metăl, pa inge treșeu coșiile cu lemne gi la Măgură. Ștrecu îngust pa care merje trenuțu gi la Șăbiș la Monesa construit în anu 1893 ci câta concile Wencheim, proprietaru stațiunii Moneasa, urma să să prelungească până la gară la Buceni. Numa că bucinșenii, oamini bogațî șî zgârșițî, nu or fost gi acord ca ștrecurile să treacă pasta țarinile lor, așă că s-o construit ștrecu Arad-Brad, pa la Șăbiș, contribuind astfel la gizvoltarea Șăbișului, întrecând Buceniu.
TĂCE ȘELE BUNE ÎȚÎ DORESC, FRACE PAVILE, ALĂTURI GI ȘEI DRAJI!

Marius BRASAI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here