Sistem de acces modern, ceea ce înseamnă un plus de securitate pentru studenți și angajați, este introdus de anul acesta în toate clădire Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. Prin acest sistem se asigură accesul în spațiile UAV, precum și pe platforma online de învățământ. Practic, fiecare student va putea accesa informațiile și documentele de pe platformă pe baza codului QR al cartelei și, deasemenea,va fi monitorizată prezența la laboratoare și seminarii.

Fiecare student va primi o cartelă pentru care se percepe o garanție de 50 lei, bani care vor fi recuperați la finalizarea studiilor și predarea cartelei. În cazul celor care urmează simultan mai multe programe de studii, aceștia trebuie să depună o solicitare, la secretariatul uneia dintre facultăți, prin care cere plata garanției doar pentru una dintre cartele, menționând facultățile și programele la care este student.

„Este vorba despre un sistem modern utilizat deja în multe universități din țară. Asigură mai multă siguranță studenților și angajaților prin limitarea accesului persoanelor străine în clădirile universității, facilitează accesul la documentele educaționale și, ceea ce este foarte important acum, permite, în cazul unui focar de SarsCov2, să se realizeze rapid și eficient anchetele epidemiologice”, a punctat rectorul UAV, prof.univ.dr Ramona Lile.

În cadrul universității arădene de stat, în acest moment, se aplică sistemul hibrid pentru procesul de predare și evaluare (cursurile în sistem online iar seminariile și laboratoarele cu prezență fizică).