– povestâre scrisă ‘n grai –
Înt-o bună zuă gin primavara anului o mie noauă suce șapcezăși șî șinși , tri tișlări gi la on mihei gin Șăbiș , dupa șe ieșârâ gi la sarviși , să bagară acle la taleciu’ șel gi vară gi lânga podu’ la vale , să beie câce on deț gi monopol , dupa o zuă gi tișlarit . Să pusără iei la o masă șî comandară tri dețî gi monopol cu dulșe . Dupa șe-l baură mai comandară câce on deț . Șî tăt așă ocoșându-să gi una , alta , baură câce zășe dețî gi monopol cu dulșe gi cașiulă . La urmă mai baură șî câce-o iagă gi bere fiecare să-șî stâmpere săcea dupa atita monopol .
Așă sa ‘mbatară fârtațî mnei , gi nu mai șcieu unu’ gi altu’ șî niși inge îs . Numa Bunu’ Dumnezo o șiut cum or ajiuns la cășâle lor fișcecare . Unu’ iera gin Ramna , unu’ gin Gezna , iară șelalalt gin Sclacina , o gin Minead , gi-aclo gingeva .
A doaua zî gimneața , când ajiunsără la mihei ierau tabarâțî gi gângeșci c-or fost doauă zâle la coasă gi iarbă picată sî ‘ncâlșită .
Unu’ zâșe că nu mai poace , altu’ zâșe că nu mai pune bautură ‘n gură cât traieșce . Șel gi-al tri-ilea zâsă să să jioare că nu-i mai pominesc niși numile la monopol , vinars , vin , bere , o altă bautură . Așă șî facură oaminii mnei .
Cle pa la oara doauă dupamniaz să hotarâră să amnezazască șî iei . Îșî scoasă fiecare meringea gin straiță acle pa bancu’ gi lucru șî să pregaciră să mânșe pântru că le mai trecu greumântu’ șî îi apucă foamea .
Șel mai în vrâstă gintra iei nu mai ave vreșe , niși cum nu-șî gasă locu’ .
La on moment dat zâsă :
– Bun-ar fi !
Șel gi-al doilea îi raspunsă :
-Dac-ar fi !!!
Șel mai tânăr gintra iei zâsă :
-Mărg s-aduc !
Iuce sari șî marsă la on ducean acle ‘n centru’ la Șăbiș șî vini cu o iagă gi monopol .
Șî iacă așă , fara să-i mai pominească niși numile , cum or jiurat , baură naince gi a mânca o iagă gi monopol .
Șî asta o facură numa’ ca să să agivarască zâcala că , „cui cu cui să scoace” , o altă zâcală , că „bautura îi bună , numa tribe să ce țâni gi ie”.
Amu’ va lăs pa dumnevoastă să cujetațî , dac-or facut bine , o nu tișlării mnei .
Va mai îngemn , atita să bețî fișcecare când va apucațî gi baut , cât avețî masura , ca să pucețî dușe bautura , nu să va ducă ie pa dumnevoastă .
DOAMNE DĂ NUMA’ BINE ȘÎ RĂU LA NIME !!!
PĂTRU-MARIUS BRAȘAI , pruncu’ lu’ Pătru lu’ Bubi , gi la Coșioba .