Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad a oferit studenților din facultățile UAV, beneficiari de burse sociale, laptopuri pentru a facilita accesul la instrumentele digitale specifice mediului academic. Finanțarea a fost asigurată prin proiectul european ”Educație digitală interactivă și inclusivă în cadrul UAV” .

„Am profitat de posibilitatea accesării de fonduri pentru a crea și dezvolta resurse și servicii digitale prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor în vederea modernizării procesului de predare-învățare, de a-l face cât mai facil și mai atractiv și cât mai accesibil studenților” a punctat rectorul UAV, Ramona Lile.
Proiectul a beneficiat de finanțare nerambursabilă de 804,594.62 lei destinați achiziționării de echipamente IT pentru studenți și cadre didactice.