Prea Fericite Părinte Cardinal Lucian, Arhiepiscop Major,

Prea Sfințite Părinte Ioan, episcop auxiliar al Episcopiei Lugojului,

Vestea decesului Preasfințitului Alexandru Mesian, episcopul român unit al Eparhiei Lugojului a provocat tristețe tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat, atât ca ierarh, cât și ca om – erudit, blând, milostiv. Printre aceștia mă număr și eu, care am avut imensul privilegiu  să îl cunosc și să fiu asistat, susținut și apreciat de iubitul chiriarh.

Ca ierarh hirotonisitor, ca acel care m-a creditat cu încredere în perioada studenției, în țară și străinătate, ca sprijinitor în construirea de biserici și comunități, dar și în stabilirea unui climat de pace și înțelegere cu cei de alte confesiuni, PS Alexandru a fost un extraordinar exemplu de credință, speranță și dragoste creștinească. Bunătatea, iertarea, înțelepciunea sa au ajutat la formarea multor caractere..

În aceste momente triste, sunt alaturi de ierarhia, clerul și credincioșii Bisericii Române Unite cu Roma,  transmițând pe această cale tuturor, cele mai sincere sentimente de compasiune și profunde condolențe. Fie ca Dumnezeu Cel pe care vrednicul ierarh L-a slujit cu dragoste și credință nețărmurită întotdeauna, să îi dăruiască fericirea veșnică, în Paradisul Ceresc, alături de toți martirii și mărturisitorii credinței care i-a fost fundament și viața însăși.

Dumnezeu să îl odihnească în pace!

Cu speranța învierii,

Florin Trandafir VASILONI, Consul General al României la Gyula, Ungaria