Mă’ drajii mnei șî șeia buni, niși pîn cap nu m-o trecut șeia șe am putut pațî în ultmii trizăși sî șeva gi ani, gi cînd cu democrațîia în Romînia noastă.
Pa lînga proasta condușire care am avut-o, care ne-o facut pa noi romînii sarîntoși înt-o țară bogată, pa lînga faptu’ c-or vrut să ne ultuiască șî să ne omoare cu dzîle, îngropînd pa șei pa care or raușît să-i omoare mai rău ca pa cîni, amu vin nișce nutrîțîonișci, dietătîșîienii lu’ peșce să ne spună să nu mîncăm clisă șî șoancă gi porc, brînză gi oaie cu porodiși, să nu bagăm leușcean în popricaș, că tăce eșcea îs periculoasă pîntru noi șî sînatacea noastă șî să mîncăm bazaconiile scornice gi mincea lor puhavă.
Mă habaușilor, io cu eșcea pa masă am crescut, gi eșcea o mîncat șelegiu mneu.
Moșu sî tati, or trait aproape nouăzăși gi ani, mîncînd așă șeva.
Ceară, nu va îi rușîne șî scîrbă la fața obrazului, gi ne bolînzîțî în tăt cipu cu ideile voașce giavoleșci?
Ar tribi să va fie, drași împelițațî șe fițî!
Inge vrețî să ajiunjețî, șe vrețî să fașețî cu noi, dobitoși încalțațî, care sîncețî ?
Ceară, nu va cemețî gi Dumnezo Alduitu’?
Dumnezo să ne ferască gi rău, gi ispită șî gi lucrarile giavolului, care ne ‘nconjioară tă’ mai mult!
Pătru-Marius Brașai, pruncu’ lu’ Pătru lu’ Bubi, gi la Coșioba