tribunalularad.ro

COMUNICAT DE PRESĂ

Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Tribunalului Arad este abilitat
să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

În cursul zilei de astăzi, 14 decembrie 2023, s-a desfăşurat şedinţa Adunării
generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Arad, pentru adoptarea măsurilor de
protest necesare faţă de încălcarea statutului judecătorului în eventualitatea adoptării
Ordonanţei de urgenţă privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor
publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea
şi completarea unor acte normative precum şi pentru prorogarea unor termene a legii
privind bugetul de stat pentru anul 2024, aflate pe ordinea de zi a Guvernului
României, în data de 14.12.2023.

În urma dezbaterilor ce au avut loc, judecătorii din cadrul Tribunalului Arad au
hotărât următoarele:
1. Se adoptă pe durată nedeterminată, începând cu data de 15.12.2023, ca
măsură de protest amânarea judecării tuturor cauzelor aflate pe rol, până la
momentul revenirii acţiunilor Guvernului României în matca constituţională, cu
excepţia celor având următoarele obiecte:

În materie civilă:
– suspendarea executării hotărârii:
– suspendare executării provizorii;
– măsuri de protecție a minorilor — Legea nr. 27/2004;
– măsuri asigurătorii;
– suspendarea provizorie a executării silite;
– suspendare executare silită;
– ordonanța președințială;
– asigurarea dovezilor;
– tutela/curatela;
– ordin de protecție:
– suspendare executare acte administrative;

2

– cereri privind insolvența persoanei juridice întemeiate pe art. 66 alin. (l0) şi
art.66 alin.(11) din Legea nr. 85/2014;
– conflicte de competență și incidentele procedurale în cauzele urgente care se
judecă pe durata protestului, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire și
completare a hotărârii;

În materie penală:
– cauze în materia amânării sau întreruperii executării pedepsei ori a
măsurii educative privative de libertate;
– cauze în materia liberării condiționate;
– cauze având ca obiect schimbări privind măsura educativă a internării
într-un centru educativ sau într-un centru de detenție;
– contestațiile împotriva încheierilor judecătorului de supraveghere a
privării de libertate prevăzute de Legea nr. 254/2013;
– contestații la executare;
– cereri având ca obiect schimbări în executarea unor hotărâri;
– cereri având ca obiect înlăturarea sau modificarea pedepsei;
– cereri privind menținerea, înlocuirea sau încetarea măsurilor de siguranță
cu caracter medical;
– cauzele care vizează măsurile preventive sau în care au fost dispuse
măsurile preventive (judecător de drepturi şi libertăţi, judecător de camera
preliminară şi instanţă) și cele referitoare la infracțiuni în privința cărora
urmează a se împlini termenul de prescripție a răspunderii penale;
– cauzele care vizează măsurile asiguratorii;
2. Susţinerea protestului personalului auxiliar din instanţe, demarat
la data de 10.12.2023 şi generat de aceleaşi acţiuni ale puterii executive;
3. Exprimarea solidarității față de protestul inițiat de consilieri de
probaţiune și susținerea revendicărilor acestora;

Cu deosebită consideraţie,

Preşedinte Virgiliu Flavius Bradin