Seriozitatea, profesionalismul,  dar şi locul cinci  obţinut pe plan internaţional la Tallin – Estonia, în cadrul concursul „European Enterprise Promotion Awards 2017”, secţiunea „ Antreprenoriat responsabil si global”, organizat de Uniunea Europeană,  precum şi cei aproximativ 70 de sudori care promovează anual cursurile  la una dintre cele mai moderne Şcoli de Sudură, cea din Arad, care funcţionează sub egida Filialei Arad a Confederaţie Patronatului Roman atrage din ce în ce mai mulţi cursanţi. Fie tineri care îşi doresc o meserie, fie oameni maturi,  care îşi doresc o nouă calificare, bine plătită, atât în ţară, cât şi peste hotare. Mai mult, cei care îşi doresc un loc de muncă îl găsesc încă înainte de terminarea cursurilor.

La acdest curs, ultimul de anul acesta, s-au înscris 12 cursanţi, majoritatea tineri sub 30 de ani, tineri care îşi doresc o meserie bine platită atât în ţară, cât şi în afara.

Alături de conducerea Şcolii de Sudură şi a profesorilor care au fost mentorii tinerilor, în acest an a participat la examenul de absolvire şi preşedintele Asociaţiei Economice Germano- Române domnul Waldemar Steimer, care i-a încurajat pe tinerii absolvenţi să rămână în ţară şi să aleagă firme care ştiu să le aprecieze munca, oferindu-le un premiu de încurajare la început de drum.

Iată ce au declarat cei prezenţi:

Waldemar Steimer:

„Mă bucur foarte mult că există persoane care dezvoltă o pregătire profesională, iar  domnul Crişan este un simbol pentru Şcoala de sudori în zona noastră, şi nu numai, cred că şi pentru România. M-aş bucura ca sistemul dual să fie dezvoltat şi în România ca şi în occident, în ţări precum Germania, Austria, Elveţia, care nu face diferenţă între locul în care cursanţii s-au pregătit, găsindu-şi la absolvire un loc de muncă în domeniul în care a făcut pregătirea.  M-aş bucura ca pe viitor Guvernul să promoveze un sistem profesional de pregătire a forţei de muncă, deoarece în prezent există o mare lipsă pe piaţa  muncii, a mâinii de lucru calificate. Este bine ştiut faptul că în ultimii 25 – 27 de ani marea majoritate a tinerilor s-au îndreptat spre facultăţi cu care în acest moment nu mai prea au ce să facă. Meseriile sunt la ora actuală foarte bine plătite şi cred că împreună, dacă ne  vom  lupta să promovom atât învăţământul dual cât şi şcolile de meserii vom reusi relansarea economiei şi aducerea ei acolo unde a fost.”

Profesorul Francisc Tusz a felicitat absolvenţii şi pe final a declarat: „Sunteţi încă tineri şi m-aş bucura ca cei care aveţi liceul terminat să vă înscrieţi la facultate, la Ingineria sudării, deoarece aveţi punctul de pornire, puteţi lucra ca şi sudori, iar la terminarea facultăţii nu o să fiţi dorar ingineri cu diplomă ci buni specialişti”

Mă bucură că încă o generaţie de tineri sudori au absolvit cursurile şcolii noastre, care cu toate că este o şcoala tânara, împlineşte în iulie patru ani,  a scos pe piaţa muncii elevi bine pregătiţi. Mă bucur să constat că tot mai multe persoane îşi întorc ochii spre meserii bine plătite şi căutate pe piaţa muncii. Sper ca pe viitor şcolile de meserii să fie tot mai căutate şi tinerii să înţeleagă că este mai corect să ai o meserie foarte bine plătită, pe care să o practici, decât să fi şomer cu studii superioare. Mă bucur că am alături de mine o echipă de profesionişti, şi adevăraţi dacăli, şi aici vreau să îi amintesc pe prof. univ. dr. Tusz Francisc, ing. Lala Petru, ing. C. Popa, dar şi pe Chiţescu Gabriel cel care le-a insuflat cursanţilor dragostea pentru meserie din punct de vedere practic. Nu aş fi reuşit nimic fără ajutorul lor, şi pentru aceasta încă odată le mulţumesc”,  a concluzionat Ioan Marin Crişan, preşedintele Filialei Judeţene Arad a Confederaţiei Patronatul Român şi directorul Şcolii de Sudură din Arad.