Instituția Prefectului – Județul Arad a promovat, la data de 15 iunie a.c., o acțiune în justiție, în contradictoriu cu Municipiul Arad, având ca obiect constatarea dreptului de proprietate publică al statului român și a dreptului de administrare al Instituției Prefectului – Județul Arad asupra Palatului Administrativ, în care cele două instituții, respectiv Primăria Municipiului Arad și Instituția Prefectului – Județul Arad, își desfășoară activitatea.

 Starea de fapt care a determinat acest demers judiciar este următoarea:

  • Prin Decretul-Lege nr. 30 din 1990, a fost consfințit regimul juridic al palatelor administrative, în sensul apartenenței acestora la proprietatea publică a statului român;
  • Prin H.G. nr. 706/ 1994, palatele administrative din municipiile reședință de județ au fost declarate bunuri proprietate publică de interes național, asupra acestora fiind conferit dreptul de administrare în favoarea instituțiilor prefectului. Palatele administrative au fost destinate ca sedii pentru instituțiile prefectului, imobilul „Palat Administrativ” fiind înscris la poziția nr. 2 din Anexa la H.G. ante-menționată;
  • În baza Ordinului nr. 11/ 1995, emis de Prefectul Județului Arad, asupra imobilului „Palat Administrativ” s-a înscris dreptul real de administrare în favoarea Prefecturii Județului Arad.
  • Prin H.G. nr. 976 din 2002, privind atestarea domeniului public al Județului și al Municipiului Arad, Municipiul Arad a înscris în cartea funciară dreptul de proprietate asupra imobilului „Palat Administrativ”.

 Întrucât stabilirea apartenenței imobilului nu a putut fi clarificată pe cale administrativă, în pofida demersurilor efectuate în acest sens de Instituția Prefectului – Județul Arad și de Primăria Municipiului Arad pe parcursul anilor anteriori, singura modalitate prin care se poate reglementa situația juridică a imobilului Palat Administrativ este pe calea unei acțiuni în justiție, ținând seama de faptul că, la ora actuală, există două hotărâri de guvern care statuează cu privire la dreptul de proprietate asupra acestei clădiri. 

facsimil 

În acest context, reiterăm:

  • Soluționarea situației subliniate mai sus s-a încercat de mai bine de opt ani, când inclusiv fostul prefect al Aradului și actual viceprimar al Municipiului Arad, dl Călin Bibarț, a înaintat Minsterului o adresă pe această temă, la care i s-a răspuns că prin G. nr. 976 din 2002, privind atestarea domeniului public al Județului și al Municipiului Arad, Palatul Administrativ a fost trecut în mod abuziv și eronat în domeniul public al Municipiului Arad. Ca atare, situația juridică a clădirii era cunoscută încă de atunci, atât de Instituția Prefectului – Județul Arad, cât și de Primăria Arad.
  • Mai mult, inclusiv Primăria Arad a fost înștiințată, încă din anul 2015, cu privire la necesitatea întreprinderii demersurilor legale care se impun pentru reglementarea situației juridice a imobilului.
  • În cadrul corespondenței purtate, încă din anul 2016, între Ministerul Afacerilor Interne, Primăria Municipiului Arad, respectiv Instituția Prefectului – Județul Arad, s-a încercat rezolvarea pe cale administativă a situației imobilului, fără însă ca acest lucru să fie posibil, întrucât există o H.G. 706/ 1994, prin care palatele administrative din municipiile reședință de județ au fost declarate bunuri proprietate publică de interes național, dar și o altă H.G. – nr. 976/ 2002, prin care imobilul a fost trecut în domeniul public al Municipiului Arad.
  • În luna aprilie a anului curent, a avut loc o ședință de lucru între conducerea Instituției Prefectului – Județul Arad și reprezentanții Primăriei Municipiului Arad (dl Bognar Levente – viceprimar, respectiv dna Lilioara Stepanescu – secretarul Municipiului Arad), în care s-a stabilit, de comun acord, că pentru a se rezolva situația este nevoie de o acțiune în instanță. Ca atare, este surprinzătoare reacția conducerii Primăriei Municipiului Arad, care se arată în necunoștință de cauză, dar care știa, cunoștea această stare de lucruri încă din anul 2010.
  • Intenția Instituției Prefectului – Județul Arad este exclusiv aceea de a se clarifica situația dublei evidențe a acestui imobil, instituția aflându-se în imposibilitaea de a accesa fonduri europene pentru investiții de anvergură, cum ar fi reabilitarea termică a clădirii, înlocuirea acoperișului, dar și alte investiții de mai mare amploare.

 Biroul de presă