Ministerul Apărării Naţionale a solicitat vineri, 26 octombrie, Primăriei Municipiului Arad, printr-o scrisoare adresată primarului municipiului de către ministrul Mihai Fifor, iniţierea demersurilor privind transmiterea imobilului „718 Arad-Gai”, din domeniul public al Municipiului Arad, în domeniul public al statului şi darea acestuia înapoi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în scopul reabilitării obiectivului de către instituţia militară, cu fonduri de la bugetul statului.

Reamintim faptul că, în anul 2010, prin Hotărârea de Guvern nr. 1100, Cetatea Aradului a fost trecută din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Municipiului Arad şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad, în vederea valorificării potenţialului istoric şi cultural, prin reabilitarea şi aducerea acesteia în circuitul civil.

Hotărârea de Guvern menţionată a condiţionat expres acest transfer de reabilitarea şi aducerea la standardele necesare, din fondurile proprii ale administraţiei locale,  a unui alt spaţiu, imobilul „718 Arad-Gai”, în care să fie redislocată unitatea militară aflată în prezent în Cetatea Aradului, respectiv Batalionul 191 Infanterie, precum şi de transferul către M.Ap.N. a 250 de unităţi locative, împreună cu terenul aferent acestora, realizate prin programe ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (A.N.L.).

Având în vedere că autorităţile locale ale Municipiului Arad nu au îndeplinit aceste obligaţii, ministrul apărării naţionale a dispus ca M.Ap.N. să îşi asume reabilitarea viitoarei cazărmi a batalionului, imobilul „718 Arad-Gai”, prin eforturi proprii, cu fonduri de la bugetul de stat, în vederea relocării sediului Batalionului 191 Infanterie şi eliberării în cel mai scurt timp a Cetăţii Aradului, pentru revenirea acesteia în circuitul civil, aşa cum a fost decis în urmă cu opt ani.

În acest sens, M.Ap.N. a solicitat Primăriei Municipiului Arad punerea la dispoziţie a documentaţiilor tehnico-economice, în scopul demarării lucrărilor în cel mai scurt timp, fără a se solicita Statului Român despăgubiri pentru cheltuielile aferente documentaţiilor tehnice efectuate până acum.

Această soluţie se impune, în primul rând, ca urmare a condiţiilor improprii în care îşi desfăşoară în prezent activitatea militarii Batalionului 191 Infanterie în incinta Cetăţii Arad.

În acelaşi timp, având în vedere starea avansată de degradare în care se află construcţiile din incinta Cetăţii, există pericolul  transformării acestora în ruine,  situaţie în care responsabilitatea asupra unui asemenea potenţial eveniment va reveni exclusiv Primăriei Municipiului Arad, M.Ap.N. fiind în imposibilitatea angajării unor cheltuieli, întrucât imobilul nu se mai află în administrarea armatei, ci în domeniul public al Municipiului Arad, încă din anul 2010, conform Hotărârii de Guvern menţionate anterior.

Prin scrisoarea adresată Primăriei Municipiului Arad, ministrul apărării naţionale informează că, în situaţia în care propunerile ministerului nu vor fi acceptate,  M.Ap.N. va fi nevoit ca, în temeiul art. 4 alin. (2) lit. e) din Protocolul de colaborare nr. A 5977/14.05.2015 – 33429/26.05.2015, încheiat între cele două instituţii, să solicite pe cale judiciară, predarea imobilului „718 Arad – Gai”, în condiţiile arătate mai sus, având în vedere că autoritatea locală nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate prin protocolul de colaborare.

Paul CRĂCIUN