Group Of Elementary Age Children In Art Class With Teacher

Consiliul Județean Arad a aprobat DGASPC Arad suma de 385.998,47 lei din valoarea finanţării nerambursabile solicitate de autoritatea finanțatoare a unui proiect ce vizează consolidarea rețelei de asistenți maternali.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad a fost cooptată ca partener în proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” depus de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în cadrul apelului non-competitiv „Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali”.

Finanțatorul proiectului este Ministerul Fondurilor Europene prin Programul Operațional Capital Uman și propune implementarea de activități ce privesc dezvoltarea de instrumente, proceduri, mecanisme noi de formare a asistenților maternali, îmbunătățirea nivelului de competențe al acestora, dar și asigurarea necesarului de resurse umane prin identificarea asistenților maternali activi în rețeaua actuală și recrutarea persoanelor interesate să aibă această profesie.

„Principalele lecții învățate în cadrul reformei din domeniul protecției copilului în ceea ce privește dezinstituționalizarea arată că planificarea închiderii centrelor și a dezvoltării de noi servicii trebuie să aibă la bază nevoile specifice identificate pentru fiecare copil și familia acestuia, precum și consultarea lor, iar închiderea centrelor de plasament trebuie obligatoriu însoțită de dezvoltarea și întărirea serviciilor de prevenire a separării copiilor de familie de la nivel de comunitate. România și-a luat angajamentul să asigure trecerea de la instituții de tip rezidențial la servicii comunitare, iar extinderea rețelei de asistență maternală este una din direcțiile pe care trebuie să le exploatăm și astfel suntem extrem de bucuroși să fim parteneri în acest proiect.” – declară Erika Stark, director general DGASPC Arad.

DGASPC Arad dispune în prezent de 108 de posturi de asistenți maternali prevăzuți în statul de funcții din care însă sunt activi 89 de asistenți maternali. Aceștia îngrijiesc 106 copii.

Numărul de asistenți maternali propus de către DGASPC Arad ce ar putea fi angajați prin proiectul non-competitiv ANPDCA –parteneriat DGASPC este de 20 de persoane, câte 4 pentru fiecare an în perioada 2018-2023, proiectul derulându-se pe parcursul a 5 ani.

Diana V.