Șicii carcea gi la cine , pântru care îțî mulțamăsc , iară amu ascuțâi on pic plevasu șî m-apucai să-țî scriu șî io câceva rânduri .
Ai mare dreptace când zâși gi natoțăniile șe să întâmplă în politica șei românească . Orban ăsta , cu guvernu lui gi țucalăi șî cu partidu lui galfăd , fașe tăt felu gi lucruri nedemne pântru noi ca români , ascultând orbeșce , ca șî wernăru gin fruncea țării gi fapt , gi „ajenturile straine”, cum zâșe bgetu Ceușăscu atunși când îl potopiră pa nedrept la revoluțâie . Amu să cem tare să nu piardă alejerile gi birăi șî conzileri . Or înșeput cum zâși să feșcească cu galbănu lor pa unii birăi roșâi , mai sclabi gi injeri , o pa care i-o prins cu musca pa cașiulă . Îi on lucru curvăsc ăsta , da galfezîî ășcia , fac șî pa dracu , numa să nu piardă pucerea . Io tare ma cem că o să câșcije iară falșîî ășcia gi liberali , pântru că mai îs gistui habauși care îi susțân , cu tăce rălile pa care le-or făcut pântru nația noastă română . Vai gi noi o fi atunși !
Vazușî bine cum m-a luă la întrebări on revecișan galbăn , gi șiudă că țân cu pofesoru Burtă , birău gi la Geși . Io nu m-a luai la hârge cu iel , gin doauă motive : în primu rând nu pot coborî la nivelu gi gângire șî ominie a galbinilor ășcia care fac o politică obedientă șî în așelașî timp agresâvă , așă cum îi învață sică șî wernăr șî în al doilea rând gin respect pântru memoria lu bași Iosif , Dumnezo să-l hoginească , care o fost frace cu moșâ-su șî cu care io m-am înțales foarce bine șî am discutat mulce lucruri , când eram prunc , aclo la Coșioba . Iară amu , nepotu lu bași Iosif , fie-l focu lui să-l fie , vre să mă oprască să vorbăsc gispre satu mneu natal , luându-mă la rost . Rușânos gin parcea lui , da n-ai șe fașe , pântru că așă îi învață gașca lor politică , șeia galfădă șî hârgeșă . Am mai pațât , nu o dată , să fiu luat la rost gi câce o arâtare gi asta galbănă .
Io îs convins că aclo la Geși , oamini îl vor aleje iară birău pa profesoru LIVIU -TRAIAN BURTĂ , care împreună cu conziliu șî vicebirău FLORIN BOGDAN , ceară dacă iel îi gin gașca galbănă , da îi om gi ominie , or facut lucruri bune pântru comună .
Dumnezo să vă alduiască frace Pavile , pa cine , pa sora Voica șî pa tăt șelegiu vost !
O DUMINICĂ BINECUVÂNTATĂ SĂ AVEȚÎ ȘÎ MULTĂ SÂNATACE !
Marius BRASAI