…ca șî mijloașe gi dus una , alta , ierau COȘIA șî CARU’.
Șî amu să mai folosăsc , gi câta unii saceni gi-ai mei , coșia șî caru’ .
Coșia iera trasă gi cai care să pringeu la ie cu ajiutoriu’ HAMURILOR .
Caru’ iera tras gi marhă pa cum boii , bibolile , o ceară șî vașile . Pântru a traje caru’ , marhâle ierau prinsă la JIUG .
Șî coșia șî caru’ aveu urmatoarile părțî componence :
– DRICURILE ginaince șî ginapoi , care ierau compusă gin ROȚÎ gi lemn șî uăsâi gin fer , care tribeu tă’ timpu’ unsă cu smoală .
O roată ave BUTUCU’ gin lemn legat cu fer gi covași , OBEGELE șî SPIȚÂLE gin lemn gi frapțâne șî RAFURILE șe ierau gin fer , facuce gin șparing .
– INIMA , facută gin lemn gi goron.
– PODU , facut gin palănși, o doșce gi goron .
– LOITRILE laterale , facuce gin lemn gi frapțâne legace cu fer gi covași .
– LEUȘILE , care legau loitrile gi dricuri , tă’ gin lemn gi goron facuce șî legace cu fer .
– ȘÂREGLILE , șei ginaince șî șei ginapoi ‘ facuce gin lemn legace cu fer . Sâreglile ierau prinsă gi loitre cu lanțuri șî fixace înt-on cârlig pa dricuri .
– la car avem TÂNJAUA , OIȘCEA , o RUDA , la capătu’ iei find prins jiugu’ cu on ȘIOCĂLCEU (on cui gros gi fer).
Jiugu’ iera facut gin lemn gi goron , iară marhâle să ‘njiugau cu ajiutoriu’ RASTEIELOR gin fer .
– la coșie avem RUDA , la care să pringeu caii cu GRUMAZĂRILE .
– ‘naincea coșiei avem FELEHERȚU gi care ierau prinsă HAMFAILE , gi care să pringeu caii .
Feleherțu iera facut gin fer , iară hamfaile gin lemn gi goron . Gi la hamuri la hamfaie ierau o ȘTREANGURI , o LANȚURI cu care să pringeu caii pântru tras coșia .
Gi feleherț șî uăsâile ginaince ierau șî gi-o parce șî gi alta prinsă câci-o scară gi fer pa care ce suiei în coșie .
– pa lânga hamuri caii mai aveu șî CAPAȚÂNI (on fel gi capestre) cu ZABALUȚĂ șî FRÂNE (frâie , hățuri) , cu care să mânau .
– în coșie , ‘naince , întra loitre iera ILIȘU’ , facut gin lemn , o tapițat gin pcele pa care staceu oamini . Atunși când să dușeu oamini ingeva , să puneu în coșie doauă , tri ilișă .
– gi la coșie șî gi la car nu tribeu să lipsască : furca , sacurea , LANȚU’ GI ‘MPECICAT ROȚÂLE atunși când buie-i pa o dâmbă șî LANȚU’ GI ‘MBRAȘINAT LOITRILE atunși când dușei tarhat pa coșie , o pa car .
Șel șe mâna caii șâge pa iliș în parcea stângă sî ave lânga leuca gin stânga față înt-on suport ZBIȘIU’ folosât la îngemnu’ cailor să margă .
Când să umbla cu caru’ tras gi boi , bibole , o vași careva marje ‘naincea lor cu zbișiu’-n brânși .
Când să dușeu cu coșia , o cu caru’ fân , otavă , paie , o tulei , pa fiecare loitră să lega o rugiță mai lungă gicât coșia , o caru’ , iară când
ierau încarcace , să lega cu PALAMARILE încarcatura gi rugiță șî la on capăt șî la altu’ în crușiș , încordându-să bine palamarile .
Cu coșia șî cu caru’ să dușeu : roagile gin țarină , fânu’ , paile , o tuleii pântru iosag , lemnile gin padure , gunoiu’ pa holge .
Să mai merje cu coșia șî cu caru’ la moară cu bucacile la mașinat , o la piaț cu bucace , purșei în coșie șî cu iosagu’ ( vași , boi , bibole , cai ) gi vândut legat la șâregla gi ‘napoi.
Gi asăminea cu coșia șî cu caru’ să dușeu mirii la cununie , catanașîî la șercare , mortu’ la groapă șî ce mneri șe alce treburi .
Când să merje la padure dupa dupi lunji să folosă CELEAGA , care iera o coșie fara loitre , șâregle șî pod șî cu o inimă mai lungă .
Pân anii ’80 aparură ștraf-coșiile , care ierau coșii cu roțâle cu gume gi tractori gin față , o gi mașână mică . Pa ștrafuri gi obișei să fașe ladă în loc gi loitre șî șâregle .
DUMNEZO SĂ DEIE NUMA’ BINE ȘI RĂU LA NIME !!!
PRUNCU’ LU’ PĂTRU LU’ BUBI , GI LA COȘIOBA .
Marius BRASAI