Un proiect destinat studenților beneficiari de burse sociale, se derulează în cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. Cu o valoare totală de peste 800.000 lei, proiectul prevede asigurarea accesului acestor studenți la procesul de învățare în mediul on-line. Vor beneficia 178 de studenți ai UAV și 7 cadre didactice cu normă întreagă care vor primi echipamente IT care să faciliteze accesul la învățământul online.

De asemenea, vor fi dotate 6 săli de tip laborator/sală seminarii cu tablă interactivă de tip display, echipament informatic de tip computer all-in-one, ecran de proiecție, tabletă grafică pentru a putea fi utilizată de către cadrele didactice, camera web pentru videoconferințe.

„Ne propunem dezvoltarea în cadrul UAV a unor viitoare centre de educație astfel încât să  îmbunătățim constant oferta de competențe digitale în cadrul curriculei educaționale prin utilizarea instrumentelor UE, să investim în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, să promovăm schimbul de bune practice privind metodele pedagogice în cadrul unei formări IT de înaltă calitate” – a declarat rectorul UAV, Ramona Lile.

Proiectul co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, se va finaliza în luna decembrie a acestui an.