GIN PRUNȘIIA MÈ ȘEIA DRAGĂ!
– scriiere-n grai –
Doauă îs lucrurile care fac luna lu’ Prieri, mai giosabită.
Primu’ lucru’ ar fi ceară ‘nșeputu’ lunii, agica
1aprilie-zua bolînzîtului.
Cînd ieram prunc mic, iera la modă să ne bolînzîm unu’ pa altu’, gi 1aprilie.
Prima care ne bolînză pa noi prunșii iera mami, ierce-O Dumnezo ș-O hoginească.
Nu șciu cum fașè că-n tăt anu’ reușă să ne bolînzască cu oareșî șeva, fara să ne nadaim.
Ne trimacè pa mine șî pa fracile Iuăn să fașèm oareșe, să mèm îngeva.
Odată șciu că m-o trimăs la Reveciș la matușa Fira, sorî-sa agică, să-i deie cîrpa șei gi dalin, pa care i-o dat-o, pîntru că i-o tribè să să ‘nvală cu iè la Florii, cînd mè la Beserică.
Îmî spune matușa Fira că nu i-o dat niși o cîrpă șî că m-o bolînzît. Abge atunși m-am nadait că-i 1aprilie.
Pa fracile Iuăn, l-o trimăs la varușana Ana lu’ Pascuțu’ lu’ Fișăr să zîcă să-i deie finjeana cu rișcaș, pa care i-o dat-o ‘mprumut, că n-are vreme să margă la Cîcarău, la Coperativă la Marișca, să cumpere rișcas.
Varușana Ana-i spune la Iuăn, că-i dă rișcaș cu tăt dragu’, da nu-i gitoare cu iel. Atunși s-o nadait șî Iuăn, că l-o bolînzît mami gi 1aprilie.
Cînd ajiunjem acasă, mami ne-ntîmpina rîzînd șî zîcînd:
– Apriluț, bolînduț!
Spunè mami, că-i bine să fii bolînzît gi ‘ntii aprilie, ca să fii sanatos șî vigan tăt anu’, să nu să prindă bolile șî vrăjîle gi cine.
O altă meteahnă a lu’ Prieri, iera așeia că vremea tare să șcimba gi la o oară la alta.
Amu iera soare, amu-nșepe să bată on vînt rășe să ploaie, ba șî să ningă.
Șî asta-n tătă zî, mai cu samă la ‘nșeputu’ lunii. Ceară dacă iera numa’ așèi niauă a mneilor, cum îi zîsa, iera frig gi-a binilea, mai gata ca-n dricu’ iernii.
Să nacajău rău, bgețî oamini pîntru că să cam gata-să harana la iosag, voarba find gi fîn, paie, tulei șî tribè scos gi pa iescle iosagu’ șî dus la pascut gi iarbă gi p-amu.
Numa că nu pucèi, să-l scoțî la iarbă, pîntru că iera prè rășe șî să pucè becejî iosagu’.
Zîșeu oaminii mai șogețî, facînd haz gi nacaz:
– Pril, prieșce, vași beleșce!
Mare dreptace avèu țaranii noșci, naince vreme, în tăt șeia șe spuneu!
SĂ AVEȚÎ MULTĂ SÎNATACE ȘÎ VREME MÎNDRĂ GI FLORII ȘÎ GI PAȘCI!
DUMNEZO VA ALDUIASCĂ!
Pătru-Marius BRAȘAI
pruncu’ lu’ Pătru lu’ Bubi, gi la Coșioba