Parteneriatul format din U.A.T. Județul Arad, U.A.T. Comuna Buteni,
Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad, U.A.T. Comuna Tomești și
Høgskolen i Østfold din Norvegia, preocupat de temele de interes ale
societății și adresarea de soluții în vederea rezolvării lor a aplicat și a
câștigat un grant din fonduri SEE și Norvegiene, în programul Energie,
apelul Energii regenerabile și eficiență energetică. Proiectul pentru care s-a
câștigat grantul: „Cunoștințe sporite privind energia regenerabilă și eficiența
energetică prin formare și schimburi de bune practici între profesioniști din
județul Arad și partenerii norvegieni”/„Increased knowledge on renewable
energy and energy efficiency through training and best practice exchanges
between professionals from Arad County and Norwegian partners”, a fost
lansat, în prezența reprezentanților partenerilor, în data de 04.04.2023 la
UAV.
„Este un proiect important pentru universitatea noastră contribuind la
atingerea unuia dintre obiectivele noastre, acela de obținere a statutului de
universitate green. Implementarea lui la nivelul universității, precum și la
nivelul localităților implicate în proiect va crea premisele obținerii unui
climat sănătos pentru comunitățile locale, pentru a demonstra
decarbonizarea în mediul rural și la nivel de județ, pentru dezvoltarea unui
management sustenabil și formarea unor specialiști care să permită
atragerea fondurilor europene pentru sustenabilitate și energie verde” a
declarat rectorul UAV, Ramona Lile.
Cu o valoare de 235.138 de euro (din care valoarea finanțării
nerambursabile este de 199.867 de euro, restul reprezentând cofinanțarea
partenerilor), proiectul își propune organizarea unor cursuri privind
eficiența energetică pentru personalul decizional din cadrul organizațiilor
partenere, dar și a personalului administrativ și tehnic, pregătirea unui plan
model de acțiune pentru climă și energie durabilă (PACED) la nivel de
județ, comune și universitate, care să se constituie ca un exemplu cadru
pentru alte județe, comune și universități, realizarea de stagii de scurtă
durată pentru schimburi de experiențe între partenerii români și parteneri
norvegieni, asistență tehnică de management energetic la nivelul
Consiliului Județean și al Universității, organizarea de workshop-uri cu lecții
de bune și rele practici în decarbonizarea localităților rurale și a
campusurilor universitare.

Pe lângă personalul din cadrul organizațiilor partenere, grupul țintă este
format și din cetățeni din localitățile rurale Buteni și Tomești, publicul larg
din județul Arad, studenți, auditori și manageri energetici, societăți
prestatoare de servicii energetice și ESCO-uri.
Prin implementarea acestui proiect județul Arad va deveni primul județ care
va avea activ un plan de decarbonizare în mediul rural, Universitatea „Aurel
Vlaicu” din Arad își va consolida demersurile în vederea atingerii
obiectivului de „universitate green, comuna Buteni va mai face un pas spre
a fi primul UAT rural activ energetic și cu ținta de carbon neutral până în
2035, devenind comună lighthouse pentru alte localități rurale, iar comuna
Tomești, devine primul replicator în calitate de follower pentru acțiunile
implementate în Buteni.