Pentru sesizarea situaţiilor în care sănătatea şi siguranţa unui copil este pusă în pericol  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad (DGASPC) dispune de un serviciu specializat – Telefonul de Urgență – Echipa Mobilă. Trebuie știut faptul  că numărul de telefon 0257-983 poate fi apelat în orice moment al zilei, de orice persoană care doreşte să semnaleze cazuri de copii abuzaţi, neglijaţi, aflaţi în situaţie de risc sau în dificultate, situaţii de abuz fizic, emoţional, sexual, neglijare şi exploatare a copilului, a victimei violenței în familie, precum și a persoanelor adulte vulnerabil social.

În anul 2018 au fost înregistrate telefonic, la 0257-983, peste 500 de sesizări. Comparând cu anul anterior se observă o ușoară scădere a numărului apelurilor, în 2017 fiind înregistrate peste 600 de astfel de situații. În 41 de cazuri din cele semnalate a fost nevoie de dispunerea de măsuri de plasament în regim de urgență. Fișele de convorbire înregistrate se diferențiază, pe tipuri de abuz, astfel: 108 apeluri în care au fost sesizate cazuri de neglijări, 30 apeluri pe abuz fizic, 9 apeluri abuz sexual, 6 apeluri abuz emoțional, la care se adaugă aproape 400 de alte tipuri de sesizări (comportament predelincvent, fuga de la domiciliu, absenteism școlar, consum de substanțe interzise, consiliere informațională etc). Intervenţia în regim de urgență se realizează cu Echipa Mobilă din care face parte, pe lângă lucrătorii sociali, și un polițist. Aceștia se deplasează împreună în teren pentru evaluare şi intervenţie în situaţiile de criză.

„Din punct de vedere legal, concetățenii noștri trebuie să știe că au obligația să anunțe la numărul de urgență 0257-983 orice situație în care este pusă în pericol integritatea unui copil sau a unei persoane vulnerabile. De multe ori reacția autorităților este vitală în aceste cazuri, astfel că semnalarea acestora doar în spațiul virtual nu duce la rezolvarea situațiilor de criză ci, dimpotrivă, acestea se pot agrava. Așadar, îi rugăm pe cei care au cunoștință de  cazuri de copii sau persoane adulte abuzate sau neglijate să ne sesizeze, de urgență, declară Erika Stark (foto), directorul general al DGASPC Arad.

În funcție de situația semnalată, consilierii Telefonului de Urgență – Echipa Mobilă din subordinea DGASPC Arad pot lua măsuri pentru minimalizarea consecinţelor situațiilor semnalate, vizându-se reducerea considerabilă a acestora şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale copilului, victimei violenței în familie sau a persoanei adulte vulnerabil social pe plan local şi judeţean, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Activitatea Telefonului de Urgență are caracter permanent și se desfășoară în 2 ture, în intervalul 8.00- 22.00.

Diana VOGEL