Poligonul pentru trageri de luptă Dud-Tauţ, care aparține Armatei Române, are aproximativ 2.150 ha și se află situat pe U.AT. Târnova și Tauț.  În acest poligon există niște GRAVE încălcări ale legii din mai multe puncte de vedere, dar mai ales din punct de vedere a siguranței publice.

Acesta este un poligon de tragere (permanent) pentru executarea  tragerilor de luptă cu muniție de război reală, conform extrasului de omologare nr. A- 381 din 20.01.2014. În perimetrul acestui poligon există foarte multe obuze neexplodate care pot pune în pericol viața cetățenilor din această zonă.

Dar pentru a înțelege cine este responsabil de aceste grave încălcări, și faptul că această zonă a devenit exact ca un teatru de război, în care obuze neexplodate, în urma tragerilor din ultimii ani ale armatei, există la tot pasul, creează un pericol iminent la adresa localnicilor, care se aprovizionează cu material lemnos din această pădure, este necesar să prezentăm următoarele fapte.

După orice tragere există o echipă de asanare a poligonului, care urmărește aceste proiectile neexplodate, iar în cazul în care nu au explodat, acestea se recuperează și se distrug la sfârșitul tragerii. Dar în acest caz, conform unor informații pe surse,  proiectilele neexplodate nu mai sunt recuperate pentru asanare, sunt înregistrate pierdute, deoarece acest poligon, din punctul de vedere al unor militari, este securizat.

De aceea, consider că este necesară intervenția de urgență a armatei și a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Arad pentru securizarea perimetrului, dar și intervenția unei echipe de geniști pentru greblarea zonei și asanarea proiectilelor neexplodate, cu scopul de a asigura această zonă pentru cetățeni, deoarece în cursul unei plimbări de o oră prin acest poligon s-au putut observa nu mai puțin de 9 (nouă) obuze neexplodate. Mai mult, conform relatărilor celor din zonă, în pădurea Tauț există sute, chiar mii de astfel de obuze neexplodate.

Aceste proiectile au fost găsite în vecinătatea unui arbore pe care era scris numărul 315 cu vopsea de culoare roșie pe un fundal de culoare albă, încadrat în chenar. Același număr era scris și pe o piatră din vecinătatea acestui arbore.

Mai jos sunt pozele cu câteva dintre obuzele neexplodate găsite în perimetrul poligonului Dud-Tauț, care pun de ani și ani de zile în pericol viața acestor comunități.

cele nouă obuze neexplodate găsite în perimetrul poligonului Dud-Tauț, care pun de ani și ani de zile în pericol viața acestor comunități.

În anul 2017, o persoană care deține un titlu de proprietate pe o suprafață de pădure, s-a deplasat la Ocolul Silvic Zărandul din Târnova pentru a preda pădurea în pază, în baza unui titlu de proprietate eliberat în data de 23.04.2004 cu numărul 151167. Inginerul de la ocolul silvic i-a spus că mai întâi trebuie să încheie un contract de prestări servicii pază, apoi trebuie preluată pădurea la fața locului, ulterior trebuie să achite tariful de pază. Dar reprezentanții ocolului silvic au tot amânat deplasarea la fața locului, deoarece, în final, aceștia au recunoscut că, în fapt, pe aceste suprafețe era intabulată armata încă din anul 2010.

În urma acestei discuții, în data de 20.07.2017 se depune o adresă la Primăria Târnova cu numărul 5427, în care se precizează faptul că poligonul Dud-Tauț este intabulat pe suprafața deținută prin titlu de proprietate. Dar la această adresă Primăria Târnova nu binevoiește să răspundă în termenul legal despre această situație. Așteptând un termen rezonabil, proprietarul își angajează un avocat și depune adresa cu numărul 56 din data de 15.09.2017, cu revenire la adresa 5427 din 20.07.2017, în care reia toate solicitările din prima adresă.

În data de 16.10.2017, Primăria Târnova răspunde prin adresa numărul 6957, în care la punctul 2, se precizează că „ Ministerul Apărării Naționale nu a solicitat permisiunea și nici nu a comunicat din timp intabularea în favoarea sa a parcelelor cu numărul cadastral 300760 și 301096, Primăria comunei Târnova luând doar act de această situație”.

În anul 2010, terenurile aflate în aria poligonului au fost intabulate de către armată, chiar dacă pe aceste suprafețe de terenuri au fost emise de către comisia de fond funciar din cadrul celor două primării, Târnova și Tauț, certificate de proprietar. În acest caz, interesant este cum cei de la O.C.P.I. Arad au intabulat o parte din această suprafață, respectiv dosarul 9496 din 02.11.2010, cu Carte Funciară număr 301096, cu suprafață în acte de 21.506.600 mp și măsurată de  9.192.085 mp, pe U.A.T. Târnova.

Tot din aceeași dată, există dosarul cu numărul 9497, prin care s-a încercat intabularea suprafeței de 12.325.738 mp pe U.A.T. Tauț, dar această cerere de intabulare a fost respinsă deoarece la documentația cadastrală este necesar să se prezinte adeverința din partea comisiei locale de fond funciar a comunei Tauț, din care să reiasă că pe amplasamentul imobilului nu s-a reconstituit dreptul de proprietate în favoarea unor persoane fizice sau juridice îndreptățite conform legii.

Întrebarea care se pune în acest caz este de ce s-a putut intabula la U.A.T. Târnova și la U.A.T. Tauț s-a dat respingere?

Dar, totuși, inclusiv pe U.A.T. Târnova există emise titluri de proprietate emise încă din 2004.

După aproximativ șase luni, în data de 19.05.2011,  se depune un alt dosar cu numărul 8594, prin care se admite intabularea suprafeței de 12.325.738 mp pe U.A.T. Tauț. Interesant este faptul că, în acest caz, comisia de fond funciar Tauț nu emite acea adeverință, dar există totuși un act prin care s-a reușit această intabulare.

Teoretic, OCPI trebuia să respingă intabularea pe motiv că pe acele suprafețe de terenuri există titluri emise, iar acești proprietari de terenuri nu au fost nici expropriați, nici nu au primit oferta unui schimb de terenuri, adică acestora trebuia să li să pună la dispoziție alt teren, în altă parte.

Mai mult, conform extraselor de Carte Funciară număr 301096 și 300760, în care apare ca proprietar U.M 2620 Dud -Tauț, intabularea s-a efectuat fară a se preciza în ce tarla și parcelă se află acestă suprafață.

În perimetrul poligonului există și un fond de vânătoare privat, Asociația Lunca Tauțului, unde se organizează partide de vânătoare la care participă și cetățeni străini.

După cunoștințele mele, armata nu poate intabula un teren cu destinație păduri, mai ales pentru un poligon pentru trageri cu armament greu.

În acest caz, intervin câteva întrebări către autoritățile locale și naționale, mai ales că unele autorități locale au fost sesizate de mine personal de existența acestor probleme, atât de natură a siguranței publice, cât și de suspiciunea legată de faptul că armata s-a intabulat pe terenurile oamenilor în mod abuziv.

  1. Cum este posibil să se exploateze material lemnos de către foști proprietari în aria poligonului, în contextul în care armata este proprietar?
  2. De ce O.C.P.I. a intabulat armata, știind de existența acestor titluri de proprietate emise de comisia locală de fond funciar, fără ca aceste persoane sau instituții să fie expropriate sau să se facă schimb de teren?
  3. De ce ocolul silvic încheie contracte de pază și administrare cu vechii proprietari, chiar dacă aceștia aveau cunoștință de faptul că aceștia nu mai dețin terenuri.
  4. De ce Ministerul Apelor și Pădurilor a avizat studiile de amenajare pe suprafețele de fond forestier întocmite de proprietarii vechi?
  5. Cum este posibil ca, într-un poligon pentru trageri cu armament greu, oamenii pot să-și însușească material lemnos printre obuze. Acest lucru nu reprezintă un pericol pentru niște oameni nevinovați, acela de a-și pierde viața, exact ca în vremea războiului, călcând pe un obuz neexplodat?
  6. Oare care este actul care a stat la baza intabulării după respingere?

 

Ciprian DEMETER