„Draji m-or fost șî draji mi-s mie ,
Doi cai buni , prinșî la coșie !”
Mie mi-s draji tăce animalile gi pa lumea asta , tăce au șeva geosabât șî-s mândre tăce-n felu’ lor .
Numa’ că lupii șî caii pântru mine , îs șele mai întalijence animale , au șeva aparce șâ-i îndrajesc mult gi tăt , gi când ma șciu .
Amu vreu să vorbăsc câce șeva gispre caii gin prunșia mè .
Gi când țân io mince , la noi în grajgi la Coșioba o fost tăt timpu’ o parece , o doauă gi cai , altă dată numa on cal , depinge gi vremi șî ‘mprejurări .
Naince gi colectâvizare moșu’ Bubi avè o parece gi iepe , gi minune gi mândre . Ierau doauă iepe lipițăne suri cu codzâle șî coamile negre . Pa șèi gi om o cema TUȚY , iară pa șeia gi brazdă o cema ROZY .
Moșu’ Bubi iera maistor în șeia șe priveșce creșcerea șî ‘ntrețânerea iosagului , nu avè nime p-aclè pa sacile șelea iosag , da’ mai ales cai ca șî iel . În tătă zî îi țăsala șî le spala codzâle . Când tribeu caii prinșî la coșie o la hinceu , pântru a mè la șeva petreșere , moșu’ Bubi boxalè cu box negru copicile lor . Zâlnic haranè caii cu fân gi trifoi șî gi lițărnă , cu ovăs șî cu abrac . Ierau mândrii șî buieși caii lui , ca gi alfel șî vașile , boii , o șè iosag mai țânè în grajgi .
La tăce uspețîle gi aclè gi pa sace , moșu’ Bubi dușè mireasa la cununie , la Șăbiș . Mai iera cemat cu coșia la uspeță șî văru Pascu a lu’ Fișăr , care avè șî iel cai mândri .
Când avè pa TUȚY șî pa ROZY , avè moșu’ șî on hinceu feșcit negru , cu obedzâle șî spițâle roțâlor feșcice albe , iară butușii șî rafurile gi la roțî negre .
Cu hinceù ăsta umbla numa la uspeță , o cu catanașîî la șercare .
Iepile eșcea aveu on obișei că , atunși când auzău muzica jiucau dupa iè . Iera tare falos moșu’ Bubi cu iele , când dușè mireasa , o feșiorii la șercare șî iele jiucau dupa cum zâșè ștabu’ .
Gi mulce uări , iarna când le scocè moșu’ Bubi iepile la adepat , auzău pa văru’ Pătru a lu’ Stanu cântând la basflighihorn șî ‘nșepeu să jioașe , gi-țî iera mai mare dragu gi iele . Tăt așă jiucau , când auzău ștabu’ , o fanfara cântând .
Cu TUȚY șî ROZY , moșu’ umbla numa’ cu hinceù la uspeță șî petreșeri .
Pântru lucru mai avè o parece gi iepe , pa LUIZA șî pa DOINA . Eșcea ierau doauă iepe semimurane șargașè în păr , cu codzâle șî coamile negre . Mândre ierau șî eșcea .
‘Naince gi a vini colectivu’ , moșu’ vândù pa TUȚY șî pa ROZY șî să bagă în colectiv cu LUIZA șî DOINA , cu care lucră iel on an gi zâle , pa timpu’ tovarașâii , dupa șeia o umblat cu iele Tolșiu gi la Roșâia , care îl purta cu coșia pa preșadincile colectivului .
Șî în vremea colectivului , tati șî fracile Iuăn or țânut cai , iară dupa ’89 fracile Iuăn o avut cai mândri , amincind ași pa harmijii ȘOIMU’ (șela gin cipuri) șî pa VULTUR .
DUMNEZO VA ALDUIASCĂ , DRAJII MNEI ȘÎ VA DEIE MULTĂ SANATACE , CĂ-I MAI BUNĂ GI CÂT TĂCE !
Pruncu’ lu’ Pătru lu’ Bubi , gi la Coșioba .
Petru BRASAI