Miercuri, 29 martie 2023, la sediul  Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria din Gyula (UCRU), a avut loc o manifestare culturală multiplă, denumită  „Ziua Francofoniei la Gyula”, eveniment prin care Consulatul General al României la Gyula a marcat aniversarea a 30 de ani de când România a aderat ca membru cu drepturi depline la Organizația Internațională a Francofoniei. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad (UAV) și UCRU.


Evenimentul a fost deschis prin discursul E.S. d-lui Florin Trandafir Vasiloni (foto), consulul general al României la Gyula. Acesta a punctat principalele valori ale francofoniei: pacea, democrația și drepturile omului. Francofonia reunește astăzi 88 de state și guverne și 321 de milioane de vorbitori de limbă franceză. La 30 de ani de la aderare, România este stat-far al Francofoniei, fiind un adevărat campion al promovării Francofoniei și a valorilor sale.  În contextul geopolitic actual, obiectivele Francofoniei sunt mai actuale ca niciodată.
Au adresat cuvinte de salut partenerii reprezentanţei diplomatice româneşti de la Gyula în organizarea acestei manifestări: pr. Marius Maghiaru, preşedintele Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria (UCRU); Teodor Cilan, prorectorul  Universității „Aurel Vlaicu” (UAV) din Arad şi Alina Pădurean, decanul Facultății de Științe Umaniste şi Sociale (FSUS), din cadrul UAV. Au adresat cuvinte de final Gheorghe Cozma, preşedintele Autoguvernării Românești pe Țară a Românilor din Ungaria (AȚRU) şi Speranţa Milancovici, decanul Facultăţii de Ştiinţe Umane, Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad (UVVG), iar mesajul d-lui Gheorghe Cârciu, secretar de stat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP), a fost transmis de către Florin Vasiloni, consulul general al României la Gyula.
Manifestarea culturală a început prin recitalul francofon al Corului „Pro Musica” din Gyula, dirijat de prof. Adrian Bughi, al cărui mentor este maestrul Ştefan Oroian.
A urmat apoi un recital muzical cu participarea cadrelor didactice și a studenților FSUS – UAV,  coordonat de Veronica Laura Demenescu. Au interpretat piese în lb. franceză,  cadrele didactice  Daniel Zah şi  Angela Balici şi studenţii Alexandru Ticula şi Gabriela Damian. Din repertoriu, au făcut parte creaţii ale unor autori renumiţi: George Enescu, Georges Bizet;  Claude Debussy, ş.a.


Evenimentul s-a bucurat de o prezenţă largă, printre care numeroase oficialități: Gheorghe Cozma, preşedintele Autoguvernării Românești pe Țară a Românilor din Ungaria (AȚRU); pr. Marius Maghiaru, preşedintele Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria (UCRU); Ştefan Oroian, Ioan Ruja, Cornelia Taga, Eva Iova-Şimon, membri ai prezidiului UCRU; reprezentanţi ai Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria (pr. Florin Olteanu, protopop de Gyula și paroh la Chitighaz, pr. Sorin Mureşan, paroh la Apateu); Maria Gurzău-Czegledi, directorul Liceului „Nicolae Bălcescu” din Gyula; Andreea Cefan Santău şi Ana Radici Repinsky, directori adjuncţi ai LNB; Ioan Cozma, directorul Şcolii Bilingve de Naţionalitate Română din Săcal (Korosszakal), jud. Hajdu-Bihar; Tiberiu Juhasz, preşedintele Autoguvernării Româneşti din Bekescsaba, Iulia Pantea, preşedintele Autoguvernării Româneşti din Szentendre; Beata Condoroş, vicepreședintele Autoguvernării Românești din Gyula; Eva Iova-Şimon, redactor-şef  la „Foaia Românească” şi cadru didactic la Catedra de lb. română a Universităţii din Szeged;  profesori și elevi ai LNB, ai Şcolii “Lucian Magdu” din Bătania (Battonya); Elena Gal-Condoroş, preşedintele Clubului Pensionarilor Români din Gyula; alţi reprezentanţi ai comunităţii istorice româneşti din Ungaria  ș.a.


Au fost prezenți la Gyula reprezentanți de seamă ai mediului academic din România: Teodor Cilan, prorectorul  Universității „Aurel Vlaicu” (UAV) din Arad; Alina Pădurean, decanul Facultății de Științe Umaniste şi Sociale (FSUS) din cadrul UAV; Speranţa Milancovici, decanul Facultăţii de Ştiinţe Umane, Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiș” din Arad (UVVG);  pr. Vasile Pop, vicepreşedintele Fundaţiei Universitare „Vasile Goldiş” din Arad, precum şi studenţi străini francofoni care studiază la Arad.
Cu această ocazie, Florin Vasiloni, consulul general al României la Gyula, a oferit tuturor oficialităţilor şi participanţilor o recepție.