GIN VREMEA PRUNȘII MNELE DRAJI
Pa la noi pa la Coșioba, mintonaș dupa Sfânta Marie Mică să fașe mnerea gin prunile șele bestriță, triabă gispre care am mai vorbit gi câceva uări.
Amu vreu să va spun cum culejem merile șî prunile șele gi toamnă pântru vinars, atunși când io ieram prunc aclo la noi la Coșioba.
Dupa jiumatacea lu’ brumarel, agică a lunii octomvrie, a mnei culejeu merile șî prunile șele gi toamnă.
Avem meri Șâculani șî Patuli în taleci șî în țarină aclo în Cot la Criș, lânga  podu’ gi pa ștrecu’ chefereului gi la Rastoacă, gi pasta Criș. Merii ășcia fașeu nișce mere nu pre mari da’ foarce bune, dulși șî aromace. Cam pa vremea asta a mnei le strânjeu șî le țâneu în frunză pasta iarnă, ca să nu ‘ngeță, o să putrazască.
On lucru mai aparce iera strânsu’ prunilor gi toamnă pântru vinars, lucru care tăt cam pa vremea asta să fașè.
Pa vremea șeia noi avem pruni Candraneșci în taleci pa mnezuina gintra noi șî bași Ișpanel șî gintra noi șî văru’ Pascu. Mai avem pruni Candraneșci șî în țarină gi-a lungu’ holgelor noașce, pa linie gi la Groapă până la Boctarie șî gi la Boctarie până la puncea gi pasta Criș gintra Câcarău șî Coșioba.
Prunile eșcea Candraneșci, o Câcaleță cum le mai zâșem, ierau on soi gi prune gin batrâni care numa’ cam în zona noastă ierau. Ierau nișce prune mai miși, gi coloare vânătă-roșâie, cu mnezu’ galbăn, zamoasă tare șî foarce dulși, gin care dage bine gi tăt vinarsu’. Prunile le punem pântru jiucat în doauă-tri cădzî gin lemn gi șapce suce șinzăși gi litre fiecare, depinge câce prune ierau în anu’ șela, căzî pa care tati le repara doajile, gargina șî le bace șercurile gi șparing în tăt anu’ gin vară, dupa care le pune la înfoiet cu apă, pântru a nu curje gin iele zama gi prune.
Le pune cu gura în jios șî pa fund întra gargină pune apă până să înfoieu doajile. Uneuări le dușe la Criș la Moară, pântru înfoiet.
Înaince gi a mè la cules gi prune tati șî moșu cosău șî strânjeu iarba gi pa su’ pruni.
Când culejem prunii gin țarină, întăgiuna avem pa lânga noi șî o doi-tri oamini la clacă pântru strânsu’ gi prune.
Merjem gimneața pa la oara opt cu coșia în care ierau tri șiubără gi o sută gi litre fișcecare. Gispringem caii gi la coșie, îi împaivanam să pască șî ne apucam gi triabă, cu ajiutori gi la Dumnezo.
Tati șî cu încă on barbat să puneu gi scuturau prunile cu nișce rudzî gi carpine lunji gi patru metări. Șeialalțî să apucau să strângă prunile în vădre, pa care le goleu în șiubările gin coșie. Când ierau pline șiubările merjem cu coșia acasă șî le golem în căzîle șele gi lemn.
Pa la oara zășe prânzăm meringea pa care o avem cu noi: pită, clisă, șoancă, brânză, șeapă șî bunîntales înaince câce o gură gi vinars.
Pa la oara doauă dupamniaz’, baba Marie care gi obișei ramâne acasă să facă gi mâncare, vine șî ne dușe mâncarea în țarină.
O tomnè înt-o coșară gi nuiele, pa care o lua în cap pa on oblanic. Ne dușe gi mâncare zamă gi gaină cu taițăi, carne friptă cu grumbe șî sos gi porodiși, o grumbe cu zamă [țușpai] șî fașirt cu pilaf gi rișcaș cu șalată gi cureci dulșe. Felu’ al triilea ierau cucurei, o întorsuri.
Sara ne pringe ‘ntunericu’ șî la lampaș giscarcam prunile în cădzî, dupa care ne punem la șină. Șinam șe o ramas gi la amniazîs. Ieram obosâțî tățî, da’ bucuroșî șî mulțamițî că am facut triabă bună, la strânsu’ prunilor pântru vinars.
A doaua zî culejem prunile gin taleci  șî cam în tăt anu’ cu iele umplem tăce tri cădzâle, strângând cam doauă mii șî șeva gi litre gi prune pântru vinars.
Bine șî faină iera atunși, pa lume !
SĂ AUZÂM, NUMA GI BINE ȘÎ DOAMNE NU LASA RĂU, LA NIME!
Pătru-Marius BRASAI,
pruncu’ lu’ Pătru lu’ Bubi, gi la Coșioba.
Vocabular explicativ :
poamă  = fruct cu sâmbure .
glodoveață  = fruct cu glod și semințe în el .
Șâculan , Patul  = soiuri de măr din bătrâni .
Candranesc (câcaleț)  = soi de prun din bâtrâni din zona Sebiș – Hălmagiu .
taleci  =  grădină .
mnezuină  = vecinătate .
clacă  = lucru făcut împreună , la fiecare pe rând , cand era treabă de făcut .
doaje  = șipci din lemn din care se făceau  ciubere , căzi și butoaie .
cadă = vas mare din doage de lemn .
șiubăr  = ciubăr , vas din doage de lemn .
șparing  = oțel lat , platbandă .
gargină  =  marginea , partea vasului de lemn între fund și capătul doagelor .
pită  = pâine .
clisă = slănină .
șoancă  = șuncă .
coșară  = coș .
oblanic  = un prosop încolăcit pe care se punea coșul în cap pentru transport .
vădră  =  găleată .
împaivanat  = priponit .
fașirt  = chiftele .
rișcaș = orez .
grumbe  = cartofi .
porodiși = roșii .
cureci  = varză .
cucurei  =  gogoși .
întorsuri  = plăcinte întinse .
zamă  = supă .
vinars  = țuică .
lampaș  = felinar .
ruge  = prăjini .
boctarie  =  haltă , canton CFR .
linie  = drum agricol .