Curtea de Apel Timisoara a respins ca nefondat, recursul declarat de parata – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor” Arad, împotriva Sentinței Civile nr. 116/20.02.2020, pronunțată de Tribunalul Arad, în dosarul nr. 1759/108/2019, în contradictoriu cu subsemnatul. Practic, procesul a vizat anularea unei Hotărari AGA ADI SIGD Arad, din ianuarie 2019, prin care s-au diminuat drepturile salariale ale angajațiilor din aparatul tehnic al Asociației. Anularea Hotărarii s-a decis, de către instanțele de judecată, ca urmare a faptului că nu s-au respectat prevederile statutare în ceea ce priveste cvorumul necesar pentru adoptarea unei hotărari. Este un nou proces castigat împotriva Consiliului Director al Asociației care trebuie să înțeleagă că legislația națională si statutul Asociației sunt mai presus față de ogoliul, încăpățanarea, răutatea si nestiința celor care, vremelnic, conduc destinele Asociației prin Consiliul Director.

Adrian Florin Țolea